teensait.dir.bg

 
Рейтинг: 3.00
(111)
Добре дошли !!!
ПРОМЕНИ СВЕТА ПОКАЖИ КАК............
Музика
Всичко за тийнейджъра
Научи история с gsm-а
Архитектура на бъдещето
Бисери
ТеСтчЕтА
Технологии на 2010г.
Странно но факт...............
За училище
Как да .....................
Майтапи, шеги, вицове и още нещо........
снимки
За България
Чудесата на света
Виж и прочети нещо интересно
Древния Египет
Странни закони
Текстове на песни
Рекордите на Гинес
необятния космос
Светът на.................
Тестчета
Звездни интервюта
Законите на Мърфи
Застрашени видове
Клюки
Вицове
Всичко за конете
Игрички
Клипчета
Изобретения
Каталог на училищата в България
Изкуство
Играй СУДОКУ на воля !!!
Археология
ON LINE Речници
Календар
открития през изминалата 2008 година
Фото Галерия
Форум
Анкети
Картички
Видео


Инфо за новите игри Само за момчета Само за момичета Какво знаете за .............

Светът на................. / Светът на науката

Светът на науката
12.12.08 15:40
Природата на материята

Всичко, което ни заобикаля (този компютър, вашето тяло, въздуха, който дишаме, водата, която пием) е изградено от различни вещества. Веществото се характеризира с маса и заема част от пространството, т.е. има обем.

Всички вещества могат да се класифицират най-общо като твърди, течни и газообразни. Твърдите вещества имат определена форма. Гумата, дървото, стъклото, желязото, памука и пясъка са твърди вещества. Необходима е значителна сила, за да се промени формата или обема на железен прът например, тъй като атомите или молекулите на твърдите вещества са плътно подредени и имат много малка възможност за движение.

Твърдите вещества от своя страна могат да се разделят на кристални и аморфни. Скалите, дървото, хартията и памука са кристални вещества. Кристалните вещества са изградени от атоми, които са подредени в строго определена последователност. Когато тези твърди вещества се нагреят, те се превръщат в течности. Този процес се нарича топене и протича при точно определени температури, които са различни за различните кристални вещества. Аморфни вещества са гумата, стъклото, сярата и др. При тях атомите не са подредени в строго определен порядък и когато се нагряват те се топят постепенно в голям температурен интервал.

За разлика от твърдите вещества, течностите не са неподвижни. Ако изсипете вода, мляко, или олио на масата, течността ще се разлее по цялата повърхност. Атомите или молекулите на течностите се привличат взаимно, което позволява на течностите да текат. Но тези атоми не са подредени в точно определен ред и могат свободно да се движат, което е причина течностите да нямат определена форма. Те приемат формата на съда, в който са поставени. Течностите обаче имат определен обем; 200 ml мляко например няма да се побере в кутия от 100 ml.

Газове са например въздуха, кислорода, въглеродния диоксид. Те нямат точно фиксирана форма или обем. Техните частици се разпределят равномерно в съда, в който са поставени, като го запълват. Ако излеете вода в автомобилна гума, тя ще се разположи на дъното й. Ако вкарате обаче въздух, той запълва цялото пространство в гумата. Разстоянията между атомите или молекулите на газовете са големи и частиците могат да се движат много бързо. Газовете или се свиват или разширяват, за да се приспособят към различните пространства.Безкрайномалкият АТОМ


Днес на хората са известни над 5 милиона вещества. Едно от най-поразителните неща в науката е факта, че всички тези вещества са изградени от около 100 на брой различни разновидности на материята, наречени елементи. Елементи са кислорода, водорода, златото, алуминия, сярата, въглерода, хлора и много други, които се комбинират по различен начин, за да образуват повече от 5 милиона вещества. Елементите са изградени от частици, наречени молекули, твърде малки, за да бъдат видяни дори с мощен микроскоп. Молекулите са изградени от още по-малки частици, наречени атоми. Целият свят е изграден от атоми.

Идеята за атомите за първи път се появява в Древна Гърция. През 400 г. пр.н.е. древногръцкият философ Демокрит създава теория, според която материята може да се дели на по-малки и още по-малки частици, докато се стигне до частица, при която не може да има по-нататъшно делене. Тези неразрушими частици били наречени “atomos”, което на гръцки език означава неделим. Днес ние знаем, че атомите са много малки частици, толкова малки, че ако подредим 10 милиона атома един до друг, ще получим верижка дълга 1 мм. Теорията на Демокрит обаче не била възприета в древния свят, тъй като повечето хора вярвали в теорията на Аристотел, според която веществото е съставено от четири елемента: земя, огън, въздух и вода.

През Средновековието в Европа, концепцията за атомите е била считана за твърде абстрактна и съответно е била отхвърлена. Едва през 1804 г. английският учен Джон Далтон формулира атомната теория, основавайки се на своите експерименти. Той твърди, че всичко е изградено от атоми; че всички атоми на един и същ химичен елемент имат една и съща форма, размери, тегло, и свойства; и че атомите на всеки елемент се различават от атомите на който и да е друг елемент. Той казва, че при химичните реакции атомите не се създават или разрушават, а по-скоро образуват нови комбинации.


модел на хелиев атом

Далтон е смятал, че атомите са твърди, но днес се знае, че атомите представляват по-скоро куха сфера с плътно ядро в центъра. Размера на ядрото във вътрешността на атома е сравним с размера на мравка в центъра на футболно игрище. Всяко ядро съдържа по-малки частици протони, които имат положителен електричен заряд, и неутрони, които нямат заряд. Ядрото е заобиколено от електрони, които имат отрицателен електричен заряд. Във всеки атом броят на протоните е равен на броя на електроните и следователно целият атом е електронеутрален, т.е. няма заряд. През 1913 г. датският физик Нилс Бор предлага модел на атома, при който електроните се въртят около ядрото, както планетите се въртят около Слънцето. Днес се счита, че движението на електроните по-скоро наподобява рояк пчели около кошер.

Силата на електростатично привличане между положително натоварените протони в ядрото и отрицателно натоварените електрони, въртящи се около него, задържат електроните в техните орбити. Ядрото обаче е изградено от плътно подредени неутрони и протони. Както е известно частици с еднакъв заряд се отблъскват. Следователно съществуват сили, които преодоляват електростатичните сили на отблъскване. Това са ядрените сили. Все още няма единна теория за строежа на атомното ядро.

Каква е причината желязото да е твърдо, кислорода - газ, а живака - течност? Свойствата на елемента се определят от броя на протоните и електроните в атома, който се нарича атомен (пореден) номер. Всички атоми на един и същ елемент са еднакви. Ако сте виждали един атом кислород, все едно сте видели всички. Водорода, най-лекият елемент, има един електрон и един протон. Той е основата, върху която се е формирала цялата Вселена. Водородният атом е най-разпространеният атом във Вселената. Кислорода има осем протона и осем електрона. Той е най-разпространеният елемент на Земята. Урана, един от най-тежките елементи, има 92 протона и 92 електрона.

Целият свят е изграден от атоми. Всичко, което виждаме и знаем, че съществува е изградено от милиарди и милиарди от тези безкрайно малки частици материя. Живота съществува, защото атомите непрекъснато се движат, удрят, свързват, разделят, излъчват енергия и поглъщат енергия.


Чудните метали

Изучаването на металите започва през Средновековието, когато алхимиците търсели техника за превръщане на основни метали, като оловото, в злато. Те не успяват да получат злато, но експериментирайки с металите (за разлика от древните гърци, които само размишлявали върху тях) алхимиците направили много открития.

Всички, с изключение на 20, от над 100 известни химични елемента са метали, но само 7 от тях са широко разпространени в земната кора. Желязото, най-широко използвания метал, се среща рядко в свободно състояние (не е свързан с други метали) и трябва да бъде извлечен от срещащите се в природата съединения (руди) като хематит, магнетит и пирит. Красивите цветове на скалите се дължат почти изцяло на тези железни съединения. Всъщност железният пирит често се нарича фалшиво злато, поради приликата на цвета му с този на златото. Желязото е много силен магнит и факта, че Земята е магнит (има магнитно поле) навежда учените на мисълта, че това вероятно се дължи на факта, че желязото е главен компонент на земното ядро.

Чистото желязо е относително мек, сребрист метал, който е много активен химически (т.е., свързва се с кислорода, при което кородира (ръждясва)). Обикновено към желязото се добавят други елементи или съединения, при което се образуват сплави като стомана, неръждаема стомана, или чугун, които са по-дълготрайни и по-устойчиви срещу ръжда от чистия метал.

Алуминият е най-разпространения метал, но не е бил използван допреди един век, тъй като е много активен химически и трудно се извлича. Подобно на желязото, той е мек и сребрист, но за разлика от желязото и стоманата, алуминият е много лек и по-устойчив срещу корозия (разрушаване на метала). Тези негови качества го правят много подходящ при конструирането на самолети, влакове, автомобили и ракети.

През 40-те години на ХХ век, магнезият се оказва важен метал. Въпреки че е по-малко разпространен на Земята, по-активен химически, и по-трудно се получава от алуминия, той се съдържа в морската вода, а това означава, че има почти безкраен запас от него.

В годините на старта на космическите изследвания, изключителните свойства на титана го направиха новия чуден метал. Титанът е по-лек и по-твърд от стоманата, по-устойчив на корозия и висока температура.

Останалите значително разпространени метали са натрий, калий и калций . Всички те са толкова активни химически (реагират бурно с водата), че не могат да бъдат използвани като конструкционни материали.

Жизненонеобходимите Газове

Колко дълго човек може да оцелее без кислород? Какво щеше да се случи, ако нямаше азот във въздуха? Колко важен е водорода?

Три от най-разпространените и важни елементи са газовете кислород, азот и водород. Въпреки че те притежават много общи свойства - и трите са безцветни, без мирис и вкус при стайна температура - всеки един от тях е необходим за поддържане на живота по свой уникален начин.

Едно и също вещество е причина желязото да ръждясва, дървото да гние, боята да се втвърдява, бензина да гори. Огънят не може да пламти без него и хората не могат да живеят без него. Това вещество е кислорода - основен компонент на въздуха и водата и най-разпространеният елемент на Земята.

Кислородът е много активен химически, което означава, че лесно се свързва с други вещества в процес, наречен окисление. Например, желязото взаимодейства с кислорода от въздуха, при което се образува железен оксид или ръжда. Храната и водата се свързват с кислорода, при което храната се разлага (разваля се). Растителните масла, използвани в боите, взаимодействат с кислорода, за да се втвърдят. Всички тези процеси са примери за бавно окисление.

Бързото окисление на горивата е съпроводено с отделяне на светлина и топлина (огън). Понякога огънят се запалва спонтанно. Ако поради липса на вентилация се нагрее вещество с ниска пламна температура, като например напоени с нефт парцали, вестник или зърно, окислението може да настъпи така бързо, че веществото избухва в пламъци. Това явление се нарича спонтанно горене.

Кислород е открит в протоплазмата на всички живи организми и е крайно необходим за дишането. Хората не могат да живеят повече от пет минути без кислород. Ние вдишваме кислород, който преминава в кръвта и така се пренася до тъканите на тялото (до клетките). Там се свързва с храната, която консумираме, при което се отделя енергия, необходима за поддържане на телесната температура и зареждаща ни със сила за физическа активност.

Азота също е жизненоважен за живите организми. Всички растения и животни съдържат азотни съединения, в които азота е бил трансформиран до свободното му състояние посредством процес, наречен азотно фиксиране. Минералните торове съдържат азотни съединения, които подхранват растенията и стимулират растежа им.

За разлика от кислорода, азота е сравнително неактивен. Това означава, че азота не встъпва лесно в химични взаимодействия с други вещества. Следователно азота не поддържа горенето. Ако нямаше азот във въздуха, който да разрежда кислорода, който дишаме, изгарянето на горивата щеше да бъде необикновено бързо, металите биха се разрушавали много бързо и пушенето би било невъзможно. Когато при висока температура, под действие на електричество и катализатори, азота все пак взаимодейства с други елементи и може да бъде много мощен. Тъй като много азотни съединения са нестабилни, те се използват в експлозиви като тротил и барут. Азотни съединения са различни отрови, антибиотици, райски газ (диазотен оксид) и анестетици. Азота може да се извлече от въздуха чрез втечняването му.

Водорода е най-разпространения елемент във Вселената. Слънцето и другите звезди представляват почти чист водород. Източникът на енергия за нашето Слънце са ядрени реакции, при които става превръщане на водорода в хелий. Водород е открит в тъканите на почти всички растения и животни. В нашите организми има повече атоми водород отколкото атоми от всеки друг елемент, тъй като нашите тела са около 2/3-ти вода (молекулата на водата съдържа два атома водород и един атом кислород)! Водород се съдържа в повечето горива и във всички киселини. Той е най-лекият известен елемент и е силно запалим. Хелият е лек почти колкото водорода, но за разлика от него не гори.

Водорода и кислорода са основните съставки на водата, която пием. Азота и кислорода са главните елементи на въздуха, който дишаме. Нашето съществуване не би било възможно без присъствието и на трите елемента.


Природата на цветовете

Защо небето е синьо, а тревата зелена? Защо небето не е зелено, а тревата синя? И защо една роза е червена, а не пурпурна? Това, което виждаме като цвят е начина, по който нашия мозък реагира на различните дължини на вълните на светлината.

Светлината е форма на електромагнитна енергия, която се разпространява много бързо при различни честоти, или различни дължини на вълните, които виждаме като различни цветове. Например вълна с дължина 400 нанометра (nm) ни кара да виждаме виолетов цвят. Вълна с дължина 660 нанометра съответства на червения цвят. Кафевият цвят се индуцира от смесването на вълни с различна дължина. Жълтото има собствена вълна с определена дължина, но може да се получи и при смесването на вълни, съответстващи на червеното и зеленото. Нашето небе изглежда синьо, защото молекулите на кислорода и азота във въздуха разсейват повече вълни, съответсващи на синьото, отколкото на някой друг цвят.

Бялата светлина е резултат от смесването на дължините на вълните на всички цветове. Сър Исак Нютон открива, че когато слънчевата светлина преминава през стъклена призма, бялата светлина се разлага в спектър от цветна светлина. След това Нютон позволява на спектъра от цветове да премине през втора призма, при което цветовете отново се сливат и се получава лъч бяла светлина. Този прост експеримент демонстрира, че бялата светлина съдържа всички цветове на спектъра. Красив пример за това явление се появява когато слънчевите лъчи падат върху капки вода във въздуха след дъжд. Лъчът бяла слънчева светлина се превръща в дъга от цветове.

Съществуват и електромагнитни вълни, които са невидими за нашите очи. Вълни с дължина по-малка от тази на виолетовия цвят се наричат ултравиолетови лъчи, които причиняват потъмняването на кожата и могат да увредят кожните клетки. Рентгеновите лъчи и гама лъчите са електромагнитни вълни с още по-малка дължина. Вълни с дължина по-голяма от тази на червения цвят продуцират инфрачервени лъчи (излъчват ги всички нагрети тела) и радио вълни. Ние не можем да видим тези електромагнитни вълни, но межем да измерваме и използваме тяхната енергия.


СВЕТЛИНАТА

Повечето от знанието за света дължим на способността си да "виждаме" с нашите очи, с телескопите и микроскопите.Но как всъщност виждаме? Истината е, че светлината пътува до нашите очи. Например вие виждате страницата на книга, защото светлината от слънцето или от електрическа лампа, се отразява от хартията и достига до очите ви. Ако сте в напълно тъмно помещение, няма нищо да виждате, нито да различавате цветове.

Понякога виждаме светлина, излъчена от директен източник, като например Слънцето, огън, светкавица или електрическа крушка. През останалото време виждаме светлина, отразена от различни предмети. Например Слънцето, като всяка звезда свети със собствена светлина, т.е. излъчва светлина, докато Луната свети като отразява светлината, която достига до нея от Слънцето.

Светлината пътува с най-висока скорост. Във въздуха тя се движи със скорост 299 338 километра в секунда. Тя се движи малко по-бързо във вакуум и по-бавно в други прозрачни материали, например вода или диаманти. На светлината й трябва по-малко от една минута, за да стигне от Земята до Луната и около 15 минути, за да стигне от Слънцето до Земята.

През 1678 холандският учен Кристиян Хюйгенс пръв изказва предположението, че светлината се разпространява на вълни. По-късно трудовете на Алберт Айнщайн и шотландеца Джеймс Максуел разкриха, че в действителност светлината се състои от частици, наречени фотони и се разпространява като електромагнитни вълни. Изглежда, че светлината се разпространява в права линия. Ако включите фенерче в тъмнината, лъчът светлина изглежда прав. За сравнение звуковите вълни се разпространяват във всички посоки. Можем да чуем гласовете на хора от другата страна на стената, но не и да ги видим.

При определени условия светлината се отклонява от праволинейното си движение. Когато светлината пада върху някакъв предмет, по-голямата част от нея или се поглъща (в случай на непрозрачен предмет като например дърво или метал) или преминава през него (в случай на прозрачен материал, например стъкло или вода). Останалата част от светлината се отразява като променя посоката си на движение. Когато светлината се отразява от гладка повърхност, тя променя посоката си по определен симетричен начин, т.е. ъгъла, под който светлината се отразява е точно равен на ъгъла на падане на лъча на повърхността. Ако повърхността е неравна (грапава), светлината се отразява в много посоки.

Някои сребърни съединения (като сребърен бромид) отразяват почти цялата светлина, която пада върху тях и те съответно се използват за огледала. Образът, който се отразява в плоско огледало е идентичен на оригиналния предмет, дори по размери, с изключение на това, че образът е обърнат. Това е така, защото светлината върху равната повърхност променя посоката си.

Когато светлината преминава от една прозрачна среда в друга, тя променя скоростта си и посоката на разпространение. Този процес, наречен рефракция, обяснява видимото скъсяване на краката на човек във вода.

Светлината е форма на енергия, която може да се трансформира в топлина. Можете да докажете това като използвате лупа, за да съберете слънчевите лъчи върху парче хартия. В резултат - хартията ще се запали. Именно това е енергията от Слънцето, която затопля Земята и позволява на живите организми да растат. Растенията се снабдяват със светлинна енергия директно от Слънцето. Животните я приемат чрез растенията, с които се хранят.


Няколко идеи за ДВИЖЕНИЕТО

Кое пада по-бързо - стръкче трева или камък? Всеки може да види, че камъка пада по-бързо. Именно в това са вярвали древните гърци. Основавайки се на ежедневния опит, Аристотел определя, че тежките тела падат по-бързо от леките предмети и че телата падат със скорост, пропорционална на тяхното тегло.

Аристотел изучавал също така хоризонталното движение. Той забелязва, че когато и да бутне камък или някакво друго тяло, то винаги се търкаля известно време и след това спира да се движи, т.е. остава в покой. Той изказва хипотезата, че естественото състояние на тялото е да е в покой, а за да се движи постоянно е нужна сила. Хипотезите на Аристотел господствали около две хиляди години, защото са били в съгласие с логиката и всекидневното наблюдение.

В началото на 17 век тези твърдения са били оспорени. Галилео Галилей не бил съгласен да приеме някакви идеи без да се увери в тяхната вярност с помощта на експерименти. Той пуска различни предмети от голяма височина и записва резултатите. Опровергавайки теорията на Аристотел, Галилей установява, че всички тела падат с еднаква скорост, ако се пренебрегне съпротивленето на въздуха. Стръкче трева пада по-бавно от камък, само защото среща по-голямо съпротивление от страна на въздуха.

Галилей опровергава и хипотезата за хоризонталното движение. Той демонстрира, че тяло, търкулнато по гладка повърхност изминава по-голямо разстояние от тяло, тласнато по неравна повърхност. Когато се използва смазочно масло, почти никаква сила не се изисква, за да задържи тялото в движение. Той заключава, че ако тялото не среща съпротивление (триене), то ще продължи да се движи с постоянна скорост, дори ако не се прилага сила.

Половин век по-късно Нютон разширява идеите на Галилей и формулира теория, според която тяло в покой ще остане в покой, а тяло в движение ще продължи да се движи, освен ако не бъде приложена някаква външна сила. Тази теория е универсална и известна като Първи закон на Нютон за движението.


Нютон обяснява ДВИЖЕНИЕТО

Въпреки че, много учени са изучавали движението великият Сър Исак Нютон е този, който формулира теорията за движението, потвърждавайки и разширявайки по-ранните трудове на Галилей и Коперник. Нютон изучава хоризоталното и вертикалното движение.

Пръв Нютон изучава величината инерция - способността на тялото да се съпротивлява на промени в неговия начин на движение или посока. Например тенис топката има малка инерция - лесно е да я накарате да се движи, да спре или да промени посоката си на движение. От друга страна един камион има много голяма инерция. Нютон заключава, че тяло в покой ще остане в покой и тяло в движение ще продължи да се движи, освен ако някаква външна сила не въздейства на тялото. Този принцип се нарича закон за инерцията, или Първи закон на Нютон за движението.

Любопитството на Нютон обаче не било задоволено. Той се чудел какво причинява промяна в движението. Защо тяло в покой започва да се движи или тяло, което се движи променя посоката си. Той установява, че ако едно тяло е в покой, не му действа никаква сила; обаче ако върху тялото се приложи сила, тя ще го ускори, забави или промени посоката му на движение.

Освен това Нютон открива, че има връзка между сила и ускорение. Ако бутнете лекичко една люлка, тя ще се люлее бавно, ако я бутнете по-силно - ще се люлее по-бързо. Нютон забелязва, че ако не се отчита триенето, големината на силата директно се отнася към ускорението.

Ускорението е също така свързано с масата на тялото. Масата, която е количеството материя, съдържаща се в едно тяло, също определя инертността на едно тяло. Един камион има огромна маса, а един велосипед има доста по-малка маса. Ако се приложи една и съща сила, за да се приведат в движение двата обекта, велосипеда ще се движи по-бързо от камиона. Колкото по-голяма е масата на тялото, толкова по-голяма е неговата инертност и толкова по-малко ускорението, което получава. Всъщност ускорението на едно тяло е обратно пропорционално на неговата маса. Вторият Закон на Нютон за движението гласи, че ускорението(а) на едно тяло е пряко свързано със силата(F), която действа върху него и е обратно пропорционално на неговата маса(m): F=ma. Посоката на ускорението съвпада с посоката на приложената сила.

Накрая Нютон изучава въпроса за източника на силата. Той забелязва, че силата действаща на едно тяло идва от друго тяло. Но тази идея сама по себе си не била в съгласие с неговото виждане за една хармонична и симетрична вселена. Затова той заключил, че всеки път когато се прилага сила в една посока, има друга сила, която действа в обратна посока и със същата големина. Вероятно тази идея e трудна за възприемане, но опитайте се да дръпнете гумено ластиче и ще усетите как то се стреми да се върне към вас. Телата могат да упражняват сила, тъй като всички материали са еластични до известна степен, въпреки че еластичността на някои тела е слаба. Например когато допрете с ръце или крака стената на плувен басейн, започвате да се отдалечавате от нея. Стената упражнява върху вас сила, която ви тласка в противоположната посока. А ако мислите, че пода не отблъсква вашите стъпала, защо тогава се износват обувките ви, и защо ви болят краката след като сте били на крак дълго време? По този начин Нютон изказва своя Трети закон: когато едно тяло упражнява сила върху друго тяло, второто тяло упражнява равна по големина и с обратна посока сила върху първото.

Движението на космическата ракета също се базира на този закон. Ракетата изхвърля газове, които пък упражняват равна по големина и противоположна по посока сила, като по този начин тласкат ракетата напред. В космоса, космическите кораби могат да променят скоростта си или посоката на движение като изхвърлят ракети в противоположната посока.

Законите на Нютон са приложими навсякъде във Вселената и синтезират и вертикалното и хоризонталното движение. Идеята, че Вселената функционира според логически, системни природни закони оказва влияние не само върху научния свят, но и върху социалното, политическо и философско мислене на Западния свят за двеста години напред.


Видовете ЕНЕРГИЯ

Енергията е способността да се върши работа. Когато чук забива пирон, той упражнява сила върху гвоздея, която го кара да се движи. Движението на чука има способността да върши работа и следователно притежава форма на енергия, която наричаме кинетична енергия. Кинетичната енергия е енергията на движението.

Едно тяло може да притежава енергия не само в следствие на движенето си, но също и поради своята позиция или форма. Например когато часовникова пружина е навита, тя съхранява енергия. Когато тази енергия се освобождава, тя ще върши работа, движейки стрелките на часовника. Тази форма на енергия се нарича потенциална енергия. Потенциалната енергия е съхранена енергия. Водата в язовир е друг пример за потенциална енергия.

Има много видове кинетична и потенциална енергия, включително химична, топлинна, механична, електрическа и ядрена енергия.

Химическата енергия е потенциална енергия, която се съхранява в бензина, храната, маслото. Точно както часовниковата пружина трябва да бъде освободена, за да се задвижат стрелките на часовника, така и енергията, съхранена в молекулите на храната, трябва да бъде освободена с помощта на ензими или други вещества в организма, а енергията, съдържащата се в бензина, трябва да бъде освободена от свещите, за да извърши своята работа, задвижвайки автомобила напред.

Топлинната енергия може да се дефинира като кинетична енергия на молекулите. Когато едно вещество се нагрее, молекулите му започват да се движат по-бързо.

Механичната енергия е енергията, която се отнася до движението на телата.

Eлектрическата енергия е енергията, която е резултат от действието на електрически заряди.

Ядрената енергия е енергията, която се съхранява в ядрата на определени атоми, като уран, плутоний и др.


Е=mc2

Енергията може да се преобразува от един вид енергия в друг. Например една ябълка, висяща на дървото притежава потенциална енергия, или енергия, която се определя от положението на обекта. Падайки на земята, тя губи потенциална енергия, понеже намалява височината, на която се намира. В същото време тя печели кинетична енергия, т.е. енергия на движението, тъй като расте нейната скорост. Потенциалната енергия се трансформира в кинетична енергия.

Много често преобразуването на енергията включва пренос на енергия от едно тяло към друго. Когато вдигате камък, преобразувате химичната енергия на храната, която сте изяли, в мускулна енергия, като в същото време вашата мускулна енергия се използва за повишаване на потенциална енергия на скалата. Когато пък карате велосипед мускулната енергия се преобразува в механична енергия.

Когато енергията се трансформира от един вид в друг или се предава от едно тяло на друго, не се губи никаква енергия. Когато се измери енергията, откриваме, че пълната сума остава непроменена. Представете си, че приготвяте и след това изяждате някаква храна. Ако измерим внимателно цялата енергия, която остава в края на този процес (като например потенциална, кинетична, и топлинна), винаги бихме открили точно същото количество енергия, с което сме започнали (като например химична и потенциална енергия). Енергията може да се превръща от един вид в друг, но не е възможно енергия да се създава или унищожава.Това се нарича Закон за запазване на енергията.

Материята, подобно на енергията, също може да се преобразува от един вид в друг, но нито може да се създава от нищото, нито да се разрушава. През 1785 г. френският химик Антоан Лавоазие демонстрира, че няма печалба или загуба на маса при химически процес. Например, когато изгаря парче дърво, остава пепел. В същото време при горенето дървото взаимодейства с кислорода във въздуха, при което се образува въглероден диоксид и водни пари, които преминават в атмосферата. Ако въглеродният диоксид, водните пари и пепелта се съберат заедно, масата им ще бъде равна на сумата от масата на дървото и масата на кислорода, използван при горенето. Така че, няма никаква промяна в общата маса. Това се нарича Закон за запазване на масата.

Много години по-късно, Алберт Айнщайн създава теория, според която запазването на енергията не може да се разглежда отделно от запазването на масата, т.е. има един единствен закон, свързващ енергия и маса. Той смята, че материята може да се превръща в енергия и обратното. Тази концепция намира израз в неговото прочуто уравнение Е=mc2, където Е е енергията, m е масата, а c e константа, равна на скоростта на светлината.

Теорията на Айнщайн се потвърждава през 1939 г., когато са открити ядрените процеси. Установява се, че при разпадането на уранови атоми може да се отдели огромно количество енергия. Този процес се нарича делене на ядрото на атома. Когато уранов или плутониев атом се разпада, при този процес се отделя неутрон, който от своя страна предизвиква деленето на други атоми и т.н. Тази верижна реакция протича много бързо и се отделя огромно количество енергия. Верижните реакции са управляеми и неуправляеми. Взривът на атомната бомба е неуправляема реакция. Устройствата, в които се осъществява и поддържа управляема верижна реакция, се наричат ядрени реактори. Такива реактори се използват в АЕЦ.

Въпреки че може да изглежда странно, процес, точно обратен на деленето на ядрата, също може да бъде източник на колосално количество енергия. Този процес се нарича ядрен синтез. При условията на много високи температури, каквито са например в центъра на Слънцето, водородните атоми се сливат, за да се образуват хелиеви атоми. При този ядрен синтез, водородните атоми губят малко количество маса, която се трансформира в енергия. Такъв тип реакции се наричат термоядрени. Те са един от основните източници на енергия за Слънцето и звездите. Процес на ядрен синтез протича във Водородната (термоядрена) бомба, която е много по-мощна от атомната бомба. Принципът на ядрен синтез обаче може да се използва и за мирни цели - производство на енергия, която да осигури нуждите на хората за дълго време.


Влиянието на ТЕМПЕРАТУРАТА

Температурата оказва влияние върху материята по много различни начини. Когато веществото се нагрява, неговите молекули започват да се движат по-бързо и неговите свойства се променят. Агрегатното състояние на веществата зависи от температурата. Например при 0oС или под тази температура, водата е твърда (лед), над 0oС тя е течност, а при 100oС се превръща в газ (пара). Почти всички останали вещества променят агрегатното си състояние по подобен начин в зависимост от температурата.

Температурата променя и цвета на веществата. Например с повишаване на температурата желязото става червено, после оранжево и накрая бяло (вероятно сте виждали как се зачервява котлона на печката). Електрическата лампа с нажежаема жичка е друг пример за промяна на цвета, тъй като волфрамовата жичка излъчва бяла светлина, когато е гореща.

Размера на едно тяло също зависи от температурата. Повечето тела се разширяват при нагряване и се свиват при охлаждане. По тази причина железопътната линия е с различна дължина през лятото и зимата.

Температурата също влияе върху газовото налягане. Когато газ се нагрее, неговите молекули започват да се движат бързо и удряйки се в стените на съда, указват натиск върху тях. Ако затворен стъклен съд се нагрее, нарастващото налягане вътре в съда ще доведе до счупването му.

Съпротивлението на металните проводници също зависи от температурата. С нарастване на температурата съпротивлението расте. Установено е, че съпротивлението на много метали и техните сплави при много ниски температури, намалява до нула. Това явление се нарича свръхпроводимост. Зависимостта на съпротивлението от температурата се използва за направата на термометри, измерващи температурата с много голяма точност.

Живите организми са много чувствителни към сравнително слаби температурни промени. Когато докоснем нещо много горещо или много студено изпитваме болка. Болката ни служи за защита, защото живите същества не могат да понасят екстремни температури. Използвайки този принцип, ние пастьоризираме млякото и печем месото, за да убием опасни бактерии и други микроорганизми, които не понасят жега, но биха навредили на здравето ни.


Как се пренася ТОПЛИНАТА

Топлината е енергията, която стопля нашите домове и обработва храната. Това е преноса на енергия от едно по-топло към едно по-студено тяло. Как обаче се осъществява този топлинен пренос?

Един от начините за топлинен пренос се осъществява когато има разлика в температурите на две тела и се нарича топлопроводност. Например, ако потопим сребърна лъжичка в чаша с горещ чай, нейната дръжка моментално ще се загрее. Причината е, че молекулите в потопената част на лъжичката се ускоряват и карат бавно движещите се молекули в студената дръжка да се движат по-бързо. По този начин топлинната енергията се предава от топло към студено тяло. Процеса на топлопренос протича докато температурите на двете тела се изравнят.

Металите са добри проводници, защото при тях топлината се предава лесно от една молекула на друга. Всички вещества провеждат някаква топлина, но стъклото, пластмасата и дървото например действат като изолатори, тъй като техните молекули предават енергията много бавно. Газовете и течностите са лоши проводници, защото молекулите им се срещат рядко, за да предадат енергията една на друга. Най-топлите материали са тези, които впримчват въздушни мехурчета, като например вълна, стъклопласт, азбест и пух. Вакуумът е идеалният изолатор, тъй като няма молекули, които да пренасят топлината.

Въпреки че, молекулите на течностите не предават много добре топлина една на друга, те все пак пренасят топлина посредством конвекция. Конвекцията е насочен нагоре поток от течност или газови молекули, когато тези флуиди се нагряват отдолу. Топлият въздух, който се издига над радиатора е пример за конвекция. Топлината причинява разширение на въздуха, като по този начин намалява неговата плътност и той се издига нагоре. Конвекцията се прилага в различни уреди за отопление. Ветровете и океанските течения са пример за конвекция в природата.

Излъчването е третият метод за пренос на топлина. Живота на земята зависи от слънчевата топлина и светлинна енергия. Един изумителен аспект на слънчевата радиация е, че електромагнитните лъчи, които носят топлина и светлина до Земята са невидими и "студени". Това е сигурно, тъй като пространството между Земята и Слънцето е тъмно и студено, но когато лъчите достигнат Земята осветяват атмосферата и стоплят планетата. За разлика от топлопроводността и конвекцията, излъчената топлинна енергия преминава през вакуума.

Всички тела излъчват електромагнитна енергия. Например когато две тела са близо едно до друго, това което е по-топло ще излъчва повече енергия от по-студеното тяло. По този начин се предава енергия от едното към другото тяло. Обикновено, обектите не абсорбират цялата енергия, а отразяват част от нея. Светлите цветове отразяват повече енергия от тъмните. Идеално полираните повърхности отразява повече енергия от матовите.


ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Древните гърци забелязали, че когато потъркат парче кехлибар с вълна или пера, по него се полепват малки частици листа или прах. Това се дължи на възникващи сили на привличане, наречени електрически сили. Думата електричество идва от гръцката дума electron, което означава кехлибар. За да демонстрирате този ефект, извършете следния експеримент:

  1. Накъсайте парче хартия на малки парченца и ги поставете върху масата.
  2. Потъркайте пластмасов гребен с вълнено парче плат.
  3. Зъдръжте гребена над парченцата хартия и наблюдавайте какво се случва. Би трябвало хартията да полепне по гребена.

През 18 век учените открива, че има два типа електрически заряди. Американецът Бенджамин Франклин нарича тези заряди положителни и отрицателни. Установява се, че едноименните заряди се отблъскват помежду си, а разноименните се привличат. Всяко незаредено тяло притежава еднакъв брой положителни и отрицателни заряди. Носители на заряди са два вида градивни частици - протони (положителни) и електрони (отрицателни).

При наелектризиране чрез триене винаги се зареждат двете тела, при това с еднакви по големина разноименни заряди. В експеримента, описан по-горе, ефекта на привличане се дължи на това, че натриването на гребена предизвиква преминаване на електрони от плата върху гребена. В резултат на това плата притежава по-малко електрони и по този начин е зареден положително. Следователно гребена, получил допълнителни електрони, се зарежда отрицателно. Гребена привлича хартията, тъй като противоположните заряди се привличат. По подобен начин вероятно сте усещали малък електрически удар когато сте сресвали косата си, или сте събличали изкуствени наелектризирани дрехи (в тъмна стая дори може да видите искри), или докосвайки металната дръжка на вратата, след като сте минали по дебел килим.

Електрическият ток представлява движение на заредени частици в определена посока. За да протича постоянен ток е нужно електрическата верига да е свързана с устройство, наречено източник на ток. Такова устройство например е батерията. В зависимост от способността си да провеждат електрически ток веществата се делят на проводници и изолатори. За да бъде едно вещество проводник на електричество трябва да притежава заредени частици, които да могат да се движат свободно. При металите, които са добри проводници, носители на тока са свободните електрони. Разтворите на някои вещества, които съдържат заредени частици, наречени йони, също са проводници на електричество. Дървото, гумата, пластмасата са изолатори. Газовете по принцип също са изолатори. Но при определени условия е възможно част от газовите молекули да се йонизират, при което газът започва да провежда електричество.

Грандиозна демонстрация на това явление може да наблюдаваме по време на буря. Мълнията представлява протичане на електрически ток през атмосферата между буреносен облак и земната повърхност или между два облака. При този процес се отделя голямо количество енергия и температурата достига 18 000 градуса, на което се дължи ослепителния блясък (светкавица) и мощния гръм при мълнията.


Магията на МАГНИТА

Каква е силата, която позволява на магнита да вдигне железен пирон, но не и дървен молив, гумичка или медна монета? Магнетизмът, получил името си от древногръцкия град Магнезия, е природна сила, която се проявява по различен начин при различните материали. Въпреки че всяко вещество е магнетик в някаква степен, магнитните ефекти са много по-силни при желязото и неговите сплави, отколкото при материали като дърво, гума, мед и стъкло.

Ако някога сте си играли с два магнита, познавате мощната сила, с която определени части на магнитите се привличат, а други два края се отблъскват. Всеки магнит има два полюса - северен (N) и южен (S). Винаги едноименните магнитни полюси се отблъскват, а разноименните се привличат.

Физиците винаги са били заинтригувани от факта, че когато един магнит се разреже на две, се образуват два нови магнита, всеки със северен и южен полюс. Ако разрежем тези два магнита, ще получим четири магнита. Северният полюс не може да се отдели от южния. Магнитните полюси не могат да съществуват самостоятелно.

Способността на железни руди да привличат желязо или други вещества е била позната още на древните гърци. По-късно, около 1100 г., китайците откриват, че ако парченце магнетит (желязна руда) се окачи на нишка, ще се завърти така, че ще сочи посоките север и юг. По този начин е направен много точен компас. Този феномен е обяснен през 1600 г. от Уилям Гилбърт - лекар на кралица Елизабет І. Той смята, че Земята сама по себе си е един гигантски магнит.

Земния магнетизъм е една от големите мистерии в науката, която никой не е могъл да обясни. Въпреки че Земята има желязно ядро, това ядро не може да бъде магнит, защото при високи температури (над 1000оC в центъра на Земята) желязото губи магнитните си свойства. В действителност магнитните полюси са разположени на хиляди мили от географските Северен и Южен полюс и дори не са разположени точно на противоположни страни на Земята. Магнитните Северен и Южен полюс не съвпадат с географските полюси и променят своето положение с течение на времето. В момента Северния магнитен полюс се намира в Канада, на 1600 км. южно от географския Северен полюс. Освен това, изучавайки възрастта на скалите, учените откриват, че от време на време в историята на Земята, земното магнитно поле се обръща наопаки, като магнитния Северен полюс става магнитен Южен полюс и обратно.

Когато парче желязо се разглежда под електронен микроскоп, изглежда като че ли е изградено от много миниатюрни магнитни зони, наречени домейни. Когато тези домейни са подредени по строго определен начин, желязото е намагнетизирано. Когато домейните са разположени хаотично, желязото няма да действа като магнит. Това обяснява защо магнит ще повдигне немагнетизирани частици метал, като например кламери. Магнитните сили са причина всички миниатюрни магнитни домейни на кламерите да се подредят по определен начин, при което кламера се превръща в магнит. Тогава северния полюс на кламера се привлича към южния полюс на магнита, а южния полюс на кламера се привлича от северния полюс на магнита.

През 1832 г. англичанинът Майкъл Фарадей и американеца Джоузеф Хенри едновременно откриват връзката между магнетизъм и електричество. Те установяват, че когато магнит се движи през намотка от проводник, поражда електрически ток в проводника. Явлението се нарича електромагнитна индукция. Причината е, че проводника съдържа свободни електрони. Магнитното поле, което се движи в близост до проводника, придвижва тези електрони по дължината на проводника, създавайки електричен ток.

Не само движещото се магнитно поле индуцира електричество, но и обратното също е вярно. Електрическият ток поражда магнетизъм. Когато по проводник тече ток, около него се създава магнитно поле. По този начин от електричен ток се индуцира магнитно поле. Учените вярват, че всички магнитни полета се дължат на електрически токове. Това е истинската магия на магнита.


НАЛЯГАНЕТО: ударът на молекулите

Всичко което ни заобикаля е изградено от атоми - земята, нашите тела, морето, въздуха. Малки групи от атоми образуват молекулите. При газовете молекулите се движат свободно като се удрят една в друга и във всяка повърхност, която докосват. Това постоянно барабанене на молекулите върху дадена повърхност се нарича налягане.

За нас най-познатата газова смес това е въздуха. Тъй като газовете се разширяват, докато изпълнят дадено пространство, вероятно се чудите защо въздуха не изчезва в космическото пространство. Отговорът е, че гравитацията задържа атмосферата близо да земята. Всъщност поради гравитационното привличане, газовете в нашата атмосфера се натрупват в близост до земната повърхност. Въздухът постепенно изтънява с нарастване на височината. На много големи височини, в Хималаите например , въздуха е толкова разреден, че се налага алпинистите да си носят кислородни бутилки, за да подпомагат дишането си. (Поради това днес връх Еверест се е превърнал в сметище от кислородни бутилки.)

Древните гърци са знаели, че въздуха съдържа вещество, т.е. не е само празно пространство. Векове по-късно Галилео доказва, че въздуха има тегло. При нормални климатични условия, плътността на въздуха на морското равнище е около 1,2 kg на кубичен метър. Това означава, че въздуха в една средна по размери стая може да тежи десетки килограми. Защо все пак не усещаме това огромно налягане върху нашите тела? Причината е, че атмосферното налягане е универсално, то действа във всички посоки, върху всички повърхности, така че всичко на Земята е в баланс.

Налягането вътре в телата се изравнява с външното (атмосферно) налягане. Когато се издигате с асансьор или самолет, усещате ушите си да заглъхват и туптят. С нарастване на височината въздуха се разрежда и броя на молекулите, които се удрят вътре в ушите ви надвишава броя на молекулите, които удрят от външна страна, докато броя на тези молекули има възможността да се изравни.

Тъй като в течностите молекулите се намират по-близо една до друга, отколкото при газовете, те се плъзгат една над друга, упражнявайки налягане върху стените на съда. Може да усетите това налягане, когато се гмурнете под водната повърхност. Налягането на водата е пропорционално на дълбочината. Понеже водата е една по-плътна среда от въздуха, упражняваното налягане е по-голямо. Налягането на всеки 10 m воден стълб се равнява на една атмосфера. Налягането, което се упражнява върху гмурец е равно на атмосферното плюс налягането на водата над него.

Какво кара предметите да плават ?

Като деца вероятно сте си играли с различни предмети във ваната, забелязвайки че сапуна потъва на дъното на ваната, докато пластмасовата сапунерка остава на повърхността. Защо толкова много тела, като се започне от коркова тапа и се стигне до презокеански кораб, плават на повърхността, докато други потъват?

Силата, която кара телата да плават се нарича подемна сила. Тази представа е въведена от великия гръцки математик Архимед. Той забелязал, че когато се потопи във ваната си, нивото на водата се повдига и част от нея се изплисква навън. Архимед установява, че всяко тяло, потопено в течност, бива изтласквано нагоре от сила, равна на теглото на течността, изместена при потапянето на тялото. Обема на изместената течност е равен на обема на потопеното тяло. Този принцип е известен като Закон на Архимед, а силата се нарича Архимедова сила.

Подемната сила на течност зависи от нейната плътност. Дадено тяло ще плава ако плътността му е по-малка от плътността на течността, в която е потопено. Ако плътността му е по-голяма, то ще потъне. Леда има по-малка плътност от водата, ето защо айсбергите плават на повърхността на океана. Стоманените кораби са направени с много пространства, пълни с въздух, така че тяхната плътност е по-малка от тази на водата и освен това се конструират с такава форма, при която изместената вода залива само долната част на съда.

Плътността се пресмята като се раздели масата на обема. Морската вода е с плътност по-висока от плътността на чистата вода, тъй като в нея са разтворени различни соли. Следователно подемната сила на солената вода е по-голяма от подемната сила на чистата вода, което обяснява защо за един плувец е по-лесно да плува в морето, отколкото в езеро. Например парче лед плава в чаша с вода. Същото парче лед обаче ще потъне в чаша с чист алкохол, защото алкохола има по-малка плътност от леда. Дали ще плава, или ще потъне парче лед в чаша с алкохолно питие зависи от съотношението вода към алкохол. Затова внимавайте когато сложите кубче лед в питие и то потъне на дъното!

Относителното тегло е отношението на плътността на веществото към плътността на водата. Хората имат относително тегло приблизително 1.0, което е същото като на водата. Това не трябва да ни учудва, тъй като 2/3 от нашето тяло е вода. Обаче един дебел човек има по-ниско относително тегло от слаб човек и следователно ще му е по-лесно да плава.

ЗЕМЯТА

Луна Земя Земята е кръгла. Изследователите от 15 и 16 век, като Колумб и Магелан, го доказаха. Всъщност още древните гърци са го знаели преди две хиляди години. Те са виждали как корабите изчезват зад хоризонта и са наблюдавали извитата сянка на Земята върху Луната по време на лунно затъмнение. Тогава, 200 г. пр.н.е., древногръцкият астроном Ератостен забелязва, че точно на обяд на първия летен ден, когато Слънцето се намира на най-високата си точка на хоризонта, то цялото се отразява на дъното на кладенец в град Сиене, Египет. В същото време в Александрия, град който се намира на петстотин мили на север, един вертикален стълб хвърля сянка. Ако Земята е плоска, стълбът нямаше да хвърля сянка точно по същото време.

Земята се завърта около своята ос за 24 часа, като по този начин се редуват ден и нощ. На тази част от Земята, която е обърната към Слънцето е ден, а на другата, която не се огрява от Слънцето е нощ. Въпреки че, Земята се върти около оста си със скорост около 1600 километра в час, ние не усещаме това движението, защото всичко около нас, включително атмосферата се движи със същата скорост.

Освен че се върти около собствената си ос, Земята се върти и около Слънцето, като прави една пълна обиколка за една година. Това годишно въртене е причината на Земята да има сезони. Освен това, земната ос е леко наклонена и не променя положението си при въртенето на Земята около Слънцето. Сезоните не се определят от близостта на Земята до Слънцето, а от начина по който падат слънчевите лъчи върху земната повърхност. Когато слънчевите лъчи падат почти отвесно над главата, и дните са дълги, голямо количество от слънчевата радиация се абсорбира и времето е горещо. На двата полюса е винаги студено, защото лъчите падат под най-малък ъгъл. Докато в зоните около екватора наклона на слънчевите лъчи е най-голям - около 90o и там е винаги топло. От Април до Септември Северният полюс е насочен към Слънцето и в северното полукълбо е лято, докато в южното полукълбо е зима. Следващите месеци Северният полюс е наклонен в обратната посока (не към Слънцето) и сезоните се сменят - в северното полукълбо настъпва зима, а в южното - лято. На 21 март и на 23 септември Земята е в такова положение, че денят и нощта са равни на всяко място на планетата (т.е. продължителността им е 12 часа), като границата светло-тъмно (ден-нощ) минава точно през двата полюса.


Прогнозата за ВРЕМЕТО

Времето винаги е интригувало хората и ги е насърчавало да предсказват непредсказуемото. Векове наред земевладелците наблюдавали облаците, за да разберат дали ще вали дъжд. Мореплавателите изучавали променящото се небе и носените от вятъра облаци, за да предскажат посоката на вятъра и бурите. Днес науката метеорология е много сложна. Тя включва събиране на данни от уреди, които измерват температурата, атмосферното налягане, скоростта на вятър, облачността и количеството на валежите. Следенето и регистрирането на информация за времето по целия свят е възможно благодарение на сателитите и компютрите. Посредством анализирането на получените данни, метеоролозите определят общата схема на времето за изминалите няколко дни и правят прогноза за следващите няколко дни. Разбира се прогнозата за времето все още не е безпогрешна и може би никога няма да бъде.

Всички промени във времето се предизвикват от температурните промени в различни слоеве на атмосферата. Слънцето контролира нашия живот и времето като изпраща енергия до Земята. Областите около екватора получават повече топлина от Слънцето отколкото тези в близост до Северния и Южния полюс. Топлият въздух при екватора се разширява и издига, движейки се в посока към полюсите. Като се охлажда, въздуха се спуска надолу, замествайки хладния въздух на повърхността, който се е преместил към екватора на мястото на издигащия се топъл въздух. Това неравномерно нагряване на земната повърхност поражда северни и южни ветрове. Ветровете изток-запад се пораждат от въртенето на Земята.

Атмосферното налягане, измерено с барометър, е друг индикатор на времето. Влажността на въздуха е също важен фактор. Топлият въздух поема повече водни пари, отколкото студения въздух, точно както горещият чай разтваря повече захар от студения. Момента, при който въздуха не може да задържа повече вода се нарича точка на насищане. В топъл ден, ако въздуха e наситен с влага и температурата се понижи, излишъка от вода се "изцежда" от въздуха. Тази излишна влага се появява като роса, мълга или облаци. Ако излишъка от влага е по-голям, вали дъжд или сняг (при температури под точката на замръзване).

В днешни дни съществува заплаха за климата на планетата в резултат от изхвърлянето на химически отпадъци в околната среда. Учените от дълго време знаят, че Земята преминава през цикли на затопляне и охлаждане. Планетата постепенно се затопля след последния ледников период, настъпил преди около 18 000 години. Напоследък обаче, учените установиха, че техническата/индустриална цивилизация вероятно причинява промени в атмосферата, които биха могли да доведат до промени в климата и че тези промени вероятно са опасни и необратими.

Един от проблемите е озоновата дупка . Стратосферата (горен слой на атмосферата) съдържа озон. Озона е газ, който предпазва Земята от вредната ултравиолетова слънчева радиация. Преди години, концентрациите на озон над Антарктида се понижиха до тревожни нива. Изследователите откриха, че група химични съединения, наречени фреони (хлорофлуоровъглеводороди) проникват във високите слоеве на атмосферата, реагират с озона и го разрушават. Поради това днес употребата им е ограничена.

Вторият проблем е така наречения парников ефект. В резултат на него температурата на Земята бавно се повишава. Въглеродният диоксид се натрупва в по-ниските слоеве на атмосферата и пречи на свободния топлообмен. Концентрацията на въглероден диоксид във въздуха може да нарасне до степен, при която този газ ще покрие Земята и тя ще се загрее до опасни нива, застрашаващи екологичното равновесие. Това налага ограничаване на употребата на органични горива и увеличаване на зелените площи.

Остава да видим дали тази тенденция на затопляне ще продължи и ако да, дали хората ще са способни да направят нещо навреме, за да предотвратят катастрофата.


ЛУНАТА


Луна
Луната е описвана от поети и певци като място за романтично бягство. Днес обаче, ние знаем, че Луната предлага изключително неблагоприятна среда за хората.

Луната е напълно лишена от вода, защото гравитационната й сила е много по-малка от тази на Земята.(Луната е много по-малка по размери; нейната повърхност е приблизително колкото повърхността на Африка.) Ако някога е имало вода на Луната, липсата на силно гравитационно привличане е причината, тя да се е разпръснала в космическото пространство през всичките 4,6 милиарда години, през които Луната е съществувала. Естествено, щом няма вода, няма и растителност. Така че, ако сте решили да посетите това място, вземете си храна.

На Луната няма въздух, тъй като гравитацията й е недостатъчна, за да задържи атмосфера. Следователно, пътешествениците до Луната се нуждаят освен от кислород и вода, но и от защита срещу космическите лъчи, които не са филтрирани от атмосфера. Липсата на атмосфера означава още, че на Луната няма вятър, няма дъжд, няма облаци.

Температурите на Луната са доста екстремни. Варират от -173 градуса до 110 градуса по Целзий. Това е така, защото няма атмосфера, която да филтрира лъчите на Слънцето, когато то грее и след това да обгръща планетата с топъл въздух, когато Слънцето залезе. Тази температурна разлика е особено голяма по време на слънчево затъмнение, когато Земята преминава точно между Слънцето и Луната, скривайки временно слънчевата светлина. В такива моменти температурата на Луната спада много бързо и се покачва веднага щом Слънцето излезе от сянката на Земята. Промяната в температурата може да бъде 200оС за един час. Това може да причини разрушаване на скалите поради периодичното разширение и свиване. Така че, ако сте решили да посетите Луната, ще ви бъде много трудно да решите какво да облечете.

На Луната няма здрач, нито зора. Както Земята, така и Луната не свети със собствена светлина; тя отразява слънчевата, т.е. свети с отразена светлина. За разлика от Земята обаче, на Луната няма атмосфера, която да разсейва светлината когато деня става нощ и нощта се сменя с ден. Промените от светло към тъмно и от тъмно към светло стават внезапно.

Лунното небе е черно. (Синьото небе на Земята се дължи на разпръскване на синя светлина от частиците на въздуха.) На Луната звездите са видими и през деня. Но, за да ги видите ще ви трябва щит, с който да защитите очите си от нефилтрираната слънчева светлина.

На Луната няма звук. Звуците се разпространяват на вълни от въздушни молекули. Тъй като на Луната няма въздух, няма как да се предава звука. Оставете радиото си вкъщи. Също така, Луната не е магнит по начина, по който Земята е. Така че, компас също не ви е нужен.

Луната е спътник на Земята и прави пълна обиколка около нашата планета за 29 дни и половина. Тя се върти и около оста си, но много бавно. Затова за нас е видима винаги една и съща страна на Луната. За да се доберете до Луната, ще трябва да пропътувате 240 000 мили - разстояние, което е приблизително равно на пътя, който ще изминете, ако обиколите десет пъти Земята при екватора.

Ясно е, че ако ще пътувате до Луната, ще имате нужда от нещо повече от четка за зъби и бельо. Неблагоприятните условия там, правят посещението много трудно за един земен жител.


Слънцето и другите ЗВЕЗДИ

Слънцето е звезда. То е пламтяща топка от изключително горещи газове. Температурата на повърхността на Слънцето е около 6 000 градуса Целзий, достатъчна да изпари всяко твърдо вещество, но относително ниска в сравнение с температурата в центъра на звездата - 15 000 000 градуса.

Слънцето се намира на около 150 милиона километра от Земята. Неговият диаметър е приблизително 109 пъти по-голям от земния, а масата му е около 330 000 пъти по-голяма от масата на Земята.

Слънцето е естественият източник на светлина и топлина за нашата планета. То е изградено главно от водород, въпреки че съдържа почти всички други видове атоми, които се срещат на Земята. Слънцето получава своята енергия в резултат на процес на ядрен синтез, при който водородните атоми се сливат и се образуват хелиеви атоми. Този процес протича при екстремно високи температури и налягане и предизвиква страхотен шум, но ние не можем да го чуем, защото звукът не се пренася през празното космическо пространство.

В сравнение с другите звезди, нашето Слънце не е особено голямо или ярко. Звездите варират по размер от по-малки от Земята до достатъчно огромни, за да поберат голяма част от нашата Слънчева система! Най-многобройни в нашата галактика са малките по размер звезди, а най-рядко се срещат звездите-гиганти. Вероятно такова е положението и в цялата Вселена. Цветът на звездите зависи от тяхната температура - червени (най-"студените"), жълти (като Слънцето), бели, и сини (най-горещите).

двойка Галактики Най-близката звезда (като изключим Слънцето) се намира на 4,3 светлинни години от Земята. Светлинна година е разстоянието, което изминава светлината за една година, или около 9 500 000 000 000 километра. Най-отдалечените звезди се намират на милиарди светлинни години. Някои от тях са толкова далече, че ако днес колапсират, тяхната светлина ще продължи да се вижда от Земята още милиони години.

Слънцето е част от огромна галактика от над 100 милиарда звезди, наречена Млечен път. Заедно с другите звезди Слънцето се върти около центъра на нашата галактиката, като прави пълна обиколка за 250 милиона години.

Във Вселената има милиарди галактики, които са в обхвата на нашите телескопи, и безброй милиарди извън него. Огромните размери на Космоса надхвърлят възможностите на човешкото възприятие.

ЕВОЛЮЦИЯ на ЗВЕЗДИТЕ

От раждането си до своята гибел звездите претърпяват редица промени, като в края на еволюцията си преминават през най-екзотичните фази на своя живот – бяло джудже, неутронна звезда или черна дупка. Хода на изменение на звездите несъмнено е много бавен, тъй като възрастта им е от порядъка на милиони и милиарди години. Продължителността на живота на една звезда е толкова по-малка, колкото по-голяма е нейната маса. Звезди от ранга на нашето Слънце живеят около 10 милиарда години. Звезди с маса m=5ms (ms е масата на Слънцето) живеят около 70 милиона години, а звезди с маса m=15ms – около 10 милиона години

 

Най-плътния звезден куп в Млечния път Звездите се образуват от междузвездна среда. Пространството между звездите съвсем не е празно. То е запълнено от газове и прашинки, които се групират в облаци. Плътността в мъглявините е не по-висока от 15000 частици в cm3. Като знаем, че в един cm3 от земната атмосфера броя на частиците е 3.1019, това е фантастично ниска плътност. Очевидно веществото от междузвездните облаци трябва да измине дълъг път преди от него да се образува толкова плътен обект, какъвто е една звезда.

Веществото постепенно се уплътнява все повече и повече, облаците нарастват по размери и маса и облакът започва да се свива гравитационно. Част от освобождаващата се при свиването потенциална енергия се превръща в топлина. Веществото продължава да се загрява, температурата и налягането във вътрешните области на протозвездата нарастват до такива стойности, че започват термоядрени процеси, в резултат, на които се отделя огромно количество енергия. Тази енергия се противопоставя на гравитационното привличане и свиването спира. Настъпва равновесие и пред нас с цялото с

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..30 край 
4895. Olegsex
24.03.17
23:16
Сегодня вечером исследовал содержимое интернет, случайно к своему удивлению заметил интересный вебсайт. Посмотрите: [url=https://aquaprowater.ru]https://aquaprowater.ru[/url] . Для моих близких вышеуказанный вебсайт показался довольно полезным. До свидания!
4894. Marcustug
24.03.17
22:35
AlphaMan Pro - Improve male potency, muscle strength and sexual energy with this new natural vitamin complex!
Hurry! Final Few Trials of TestoBoost Pro available in Your City! Penis enlarger pills AlphaMan Pro http://penisenlargerpillsusa.com/ :
[b] Buy AlphaMan Pro [/b] <a href="http://penisenlargerpillsusa.com/state/surprise-lasting-longer-in-bed.htm">Surprise lasting longer in bed</a>
[b] Buy AlphaMan Pro [/b] [b] impotent Orange [/b] http://penisenlargerpillsusa.com/state/index236.htm
[b] Buy AlphaMan Pro [/b] <a href="http://penisenlargerpillsusa.com/state/testosterone-natural-vitamin-buy-miami.htm">Testosterone natural vitamin buy Miami</a>
[b] Buy AlphaMan Pro [/b] [b] Pueblo Testosterone pills [/b] http://penisenlargerpillsusa.com/state/pueblo-testosterone-pills.htm
[b] Buy AlphaMan Pro [/b] <a href="http://penisenlargerpillsusa.com/state/augusta-how-to-make-my-penis-bigger.htm">Augusta how to make my penis bigger</a>
[b] Buy AlphaMan Pro [/b] [b] penis lengthening Antioch [/b] http://penisenlargerpillsusa.com/state/index5554.htm
[b] Buy AlphaMan Pro [/b] http://penisenlargerpillsusa.com/state/topeka-penis-enlargement-drugs.htm
[b] Buy AlphaMan Pro [/b] http://penisenlargerpillsusa.com/state/natural-testosterone-fort-wayne.htm
4893. AnthonyWplPt
24.03.17
22:22
Snkjbsnda zfvklaanz
http://www.1prikid.ru/muzhskaia-barsetka-armani-1249
http://www.1prikid.ru/zazhim-wanlima-01163
http://www.1prikid.ru/koshelek-wanlima-zhenskii-0152
http://www.1prikid.ru/gucci-koshelek-muzhskoi-90478
http://www.1prikid.ru/muzhskaia-barsetka-86382
4892. canadian pharmacies
24.03.17
21:53
http://canadianpharmacy24.us.com/ canadian pharmacies
4891. Lstrearnew
24.03.17
21:42
Youth rock band "Ranetki" says thank you for such a wonderful blog!

[url=http://bbs.etnianthropos.com/viewtopic.php?f=7&t=675175] Yeah ... Suffice controversial, would argue with the author ...
[/url]

http://artancestral.ca/forum/showthread.php?tid=1095717 djhf784yh3oh873
4890. Alexislak
24.03.17
21:20
http://amusa.ru/lesbiyanki/prno-s-babushkami - прно с бабушками
http://americalit.ru/gruppovoj-seks/porno-video-gruppovuxa-tolstushki - порно видео групповуха толстушки
http://analogi-chasov.ru/tajskoe/honeyandmilf4-skachat - honey.and.milf.4 скачать

<a href="http://afina-persey.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0">домашние порно парни имеют друг друга</a>
<a href="http://amorevero.ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C">порно пизду подлизывать</a>
<a href="http://angary-orel.ru/zrelye-s-molodymi/seks-vtroem-s-krasivoj-kovbojkoj">секс втроем с красивой ковбойкой</a>
4889. Frankvem
24.03.17
20:15
Потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты — у Нас на Глазах.

http://mp3talks.ru/sverhestestvenniy-10-sezon-torrent.php

http://mir-infinum.ru/11-11-2016-21.php

http://onlinenedvigimost.ru/01-2017/12-2016-8.php
4888. Clomiphene 50 mg 85063
24.03.17
19:58
Clomiphene 50 mg
Clomifene, also known as clomiphene, <a href="http://clomiphene50mg.cu.cc/buy-clomid-online-with-mastercard/clomid-and-ovidrel-trigger-shot-video.php">clomid and ovidrel trigger shot video</a> is a medication cast-off to survey infertility in women who do not ovulate. This includes those who have polycystic ovary syndrome. Usage results in a greater chance of twins. It is charmed close muzzle sometimes a day.
Clomifene is fruitful in those who are non-productive sufficient to anovulation or oligoovulation Corroboration is lacking in return the use of clomifene in those who are barren without a known reason. In such cases, studies have observed a clinical pregnancy rebuke 5.6% per circle with clomifene treatment vs. 1.3%–4.2% per round without treatment
Clomifene has also been adapted to with other assisted reproductive technology to addition star rates of these other modalities
Perfect timing of the narcotic is foremost; it should be enchanted starting on about the fifth day of the rotation, and there should be usual intercourse.
4887. Maksimtopem
24.03.17
19:26
Минут десять мониторил содержимое интернет, и неожиданно к своему восторгу обнаружил познавательный веб-сайт. Вот смотрите: [url=https://i-hobot.ru]https://i-hobot.ru[/url] . Для нас этот вебсайт явился очень полезным. До встречи!
4886. Billycoiny
24.03.17
18:44
Агенство репутации Вастутнет.руИскренний день.Сегодня я хотел желание поговорить ради тему продвижения сайта отзывами о товаре, услугах.
Насколько полезный размещать отзывы? Сегодня появилось своеобразное продвижение отзывами, обеспечивающее высокую конверсию и конкурентоспособность сайта. Разве хочется попробовать собственные силы и добиться уникальных результатов, лучше воспользоваться проверенными профессиональными советами.
• Отзывы – положительный фактор, только их реальность никто не проверяет. Проще заказать их, воеже получить достаточное состав с «правильными словами».
• Когда появились неприятные болтовня, нужно убрать их или не прозевать вследствие модерацию. Увольнение негатива – вежливый походка в развитии сайта.
• Повышение конверсии осуществляется разными способами. Полезной стала рекламная рассылка без спама чтобы привлечения клиентов, которая распространяет информацию о лучших предложениях.
Серьезный подход к делу и проработка даже незначительных деталей обеспечат отделка позиций в ТОПе. Поведенческие факторы важны и полезны, поэтому через них отрицаться нельзя. В ином случае сайт скоро ослабнет для фоне мощных конкурентов, использующих весь методы.

http://vastutnet.ru/vip-persona
4885. inetryconydot
24.03.17
18:08
BUY CHEAP TADACIP ONLINE WITHOUT PRESCRIPTION!

* TOP PHARMACY LIST!
* MEDICATION WITHOUT A PRESCRIPTION!
* YOU CAN FIND: THE BEST QUALITY PILLS!
* WE GUARANTEE THAT ONCE YOU HAVE PURCHASED A PRODUCT FROM US YOU WILL GET THAT PRODUCT

WE THANK YOU FOR VISITING APPROVED ONLINE PHARMACY © 2013.

[b]Tags:[/b][b]Can I Buy Tadacip Over The Counter, Buy Tadacip, Tadacip Online Uk, Can I Buy Tadacip Online, Tadacip Over The Counter, Ordering Tadacip Online[/b]
4884. LeonidGek
24.03.17
17:34
Целый день изучал материалы инета, и к своему удивлению заметил неплохой ресурс. Посмотрите: [url=https://omoikiri-japan.ru]https://omoikiri-japan.ru[/url] . Для меня этот ресурс произвел яркое впечатление. Удачи!
4883. JoshuaDew
24.03.17
16:40
Сайт на котором омжно ознакомиться с [url=http://otzavi.ru/]Отзывы о фильме[/url]
4882. fmknich
24.03.17
16:28
sanswerm http://levited.com generic levitra lowest price
4881. AntonioVoipt
24.03.17
16:25
[url=http://essaypedia.com/order.html?pid=2554][img]http://www.edu-profit.com/images/ep1020x350-stroked.gif[/img][/url]

[url=https://vk.cc/6hSR6H]do my homework for me for free
[/url]
[url=https://vk.cc/6hSR6H]write my paper apa
[/url]
[url=https://vk.cc/6hSR6H]write my paper in apa format
[/url]
[url=https://clck.ru/Acxny]buy essay for college
[/url]
[url=https://clck.ru/Acxny]write my paper apa format
[/url]
[url=https://clck.ru/Acxny]need someone write my paper
[/url]
[url=https://clck.ru/Acxny]buy essay online for cheap
[/url]


do my essay for cheap
help writing my paper
write my paper me free
write my paper for free
do my essay for me
4880. need for speed игра
24.03.17
15:46
игра need for speed carbon 2006 http://nedforspid.moy.su/ история игры need for speed most wanted
4879. KirillBlace
24.03.17
15:11
Прошлым вечером серфил материалы сети, и неожиданно к своему удивлению увидел четкий ресурс. Вот он: [url=https://schock-store.ru]https://schock-store.ru[/url] . Для моих близких этот вебсайт явился довольно полезным. До свидания!
4878. Jimmysmeva
24.03.17
14:54
Здравствуйте!
Нашел прикольные интересные новости, фото и приколы за день на этом сайте: http://watafak.ru :
http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/1457-konkurs-tankovyh-kostyumov-k-igromiru-2014.html
[url=http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/2686-chto-mozhno-sdelat-s-odnokomnatnoy-hruschevkoy-v-moskve.html] Что можно сделать с однокомнатной хрущевкой в Москве? [/url]
[b] Дом на берегу океана [/b] http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/6892-dom-na-beregu-okeana.html
[b] Новое видео Сиа [/b] http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/3415-novoe-video-sia.html
4877. Lstrearnew
24.03.17
14:33
Honestly, not bad news

<a href=http://bbs.youdengku.cn/home.php?mod=space&uid=190865> Yeah I read and I understand that do not understand what I mean :)
</a>

http://redzoneperfection.boardhost.com/viewtopic.php?pid=161136#p161136 djhf784yh3oh873
4876. Raymondfrath
24.03.17
13:58
Вы дали новое прочтение, влюбившись в дарования наших казахских артистов, почувствовав их природу, неотрывную от их родной страны и от всей громады Востока.

http://24infobiz.ru/drayver-setevogo-adaptera-hp-pavilion-g6.php

http://cyprus5.ru/microsoft-office-word-2003-programmu.php

http://samdos.ru/11-2016-428.php
4875. PlitkaCaw
24.03.17
13:08
<a href=http://stroycityspb.ru><img>http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1pzPFLVXXXXa6XpXXq6xXFXXXB/200489096/HTB1pzPFLVXXXXa6XpXXq6xXFXXXB.jpg</img></a>

Доброго дня! В нашем интернет магазине вы без проблем сможете приобрести: <a href=http://stroycityspb.ru>плитку</a> свяжитесь с нами! Наши менеджеры окажут Вам помощь в расчете нужного количества плитки, проинформируют о цене и размере скидки!
4874. Larrydieta
24.03.17
11:46
standing resource http://snails-magic.com/
4873. LaverneAbund
24.03.17
11:38
https://goo.gl/Oek5dv

Распродажа брендовой парфюмерии в связи с закрытием магазина
Спешите товар ограничен!!!!!!
ЛУЧШИЕ АРОМАТЫ ПЛАНЕТЫ

https://goo.gl/Oek5dv
4872. Markdib
24.03.17
11:33
Прошлой ночью мониторил содержимое инета, случайно к своему удивлению увидел нужный вебсайт. Вот ссылка: <a href=http://lidertrans.com.ua/>www.lidertrans.com.ua</a> . Для моих близких этот ресурс оказался весьма оригинальным. Всем пока!
4871. Igorden
24.03.17
11:17
Ночью просматривал данные инета, случайно к своему удивлению обнаружил интересный сайт. Смотрите: <a href=https://reginox.net>https://reginox.net</a> . Для нас данный ресурс произвел яркое впечатление. Всем пока!
4870. Stevetal
24.03.17
11:09
http://akylabiz.ru/bolshie-siski/porno-kachkov-v-sport-zale-na-skrytuyu-kameru - порно качков в спорт зале на скрытую камеру
http://admusov.ru/lesbiyanki/porno-foto-bespredelnye - порно фото беспредельные
http://alluhta.ru/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B0/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0 - смотреть порно рыжая проститутка

<a href="http://8x86.ru/mezhrassovoe/smotret-besplatno-video-zhestokij-porno">смотреть бесплатно видео жестокий порно</a>
<a href="http://android-es.ru/gruppovoj-seks/foto-seks-v-lesu-staryj">фото секс в лесу старый</a>
<a href="http://alltheholiday.ru/lesbiyanki/molodezh-v-bane-nyu">молодежь в бане ню</a>
4869. Yulianna Belly Dance beK03
24.03.17
11:03
Hello everybody I'm Yulianna Voronina I professianal belly dancer and choreograph watch my video in Youtube (belly dance Quiver)

Imaginary belly gambol video Yulianna Voronina shi is Amazing dancer from Ukraine

Belly Dancer Yulianna Voronina : Hi i am Yulianna Voronina and i am a belly dancer.
Belly dancer nearby heyday and belly dancer on night.
I am 27 years of majority and have been a belly dancer instead of over 13 years.
I am also a professional belly dancer don and travel worldwide to regulation workshops to tutor people bellydancing.
As a talented belly dancer, schoolmistress and champion dancer (i have won innumerable awards) i thought id grab the time to part with you my videos of myself bellydancing.
Relish in my shows and dont forget to subscribe to my ditch instead of upcoming belly shindy videos from me. Updated on a regular base

Accompany me in sexual verso
• <a href=http://www.facebook.com/voroninayulianna/>Facebook Lawful Page</a>

• <a href=http://www.instagram.com/yulianna_voronina/>Instagram</a>

• <a href=http://www.periscope.tv/yulianna_voronina/1YqKDDVzpbLKV>Periscope</a>


More my video Bellydance in my youtube
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=bgfjM0CwxTo>bollywood video</a>
4868. Richardessen
24.03.17
10:09
<a href=https://realdumppin.org/>dump seller</a> - купить cc cvv, rescator cm down.
4867. whknich
24.03.17
10:02
tovers http://levited.com generic levitra legal
4866. ihikuixitimi
24.03.17
08:35
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
4865. ofacaaogi
24.03.17
08:17
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
4864. janicegekyq80
24.03.17
07:30
<b>Peruvian virgin hair with closure human hair 3bundles with 1 lace closure unprocessed human hair peruvian body wave with closure ( 97.53 $)</b>
<a href=http://projectgold.ru/ad11aliexp2/peruvian_virgin_hair_with_closure_human_hair_3bundek.html><img>http://projectgold.ru/ad11aliexp2/image/peruvian_virgin_hair_with_closure_human_hair_3bundek.jpg</img></a>
<i>peruvian virgin hair with closure human hair 3bundles with 1 lace closure unprocessed human hair peruvian body wave with closure... Material: Human Hair ; Can Be Permed: Yes ; Model Number: ADB3361 ; Chemical Processing: None ; Suitable Dying Colors: All Colors ; Packaging: 3 pcs Weft & 1 pc Closure ; Color Type: Pure Color ; Human Hair Type: Peruvian...</i>
<a href=http://projectgold.ru/ad11aliexp2/peruvian_virgin_hair_with_closure_human_hair_3bundek.html><img>http://projectgold.ru/buy.png</img></a>


<b>READ MORE</b>
<a href=http://projectgold.ru/sserpxeila3/peruvian_virgin_hair_body_wave_7a_unprocessed_virgfQ.html>Peruvian virgin hair body wave 7a unprocessed virgin hair peruvian body wave 3 bundles human hair weave peruvian hair bundles ( 48.79 $)</a>
New 6 in 1 Educational Solar Kits 6 Different Models ( $6.84 )
<a href=http://projectgold.ru/sserpxeilaam/4_band_wirelesswired_smoke_detector_sensor_siren_hGq.html>4 band wirelesswired smoke detector sensor siren home burglar auto dialer gsm pstn sms alarm system smoke sensor pir smart home ( 110.87 $)</a>
Reflecting Spheres Upper Earring ( 90.00 $)
<a href=http://projectgold.ru/ad11aliexp/2016_Fashion_Backpacks_Women_PU_Leather_School_BagRb.html>2016 Fashion Backpacks Women PU Leather School Bag Girls Female Candy Colors Travel Shoulder Bags Waterproof Back Bags Mochila ( 30.58 $)</a>
<a href=http://projectgold.ru/tsebraeg/magnetic_levitation_floating_globe_world_map-64.19rt.html>Magnetic Levitation Floating Globe World Map-64.19 $</a>
120pcs - Soft Nail Caps for Cats + 6x Adhesive Glue + 6x Applicator XS, S, M, L, paw, claw, cover, lot, cat ( 5.64 $)
<a href=http://projectgold.ru/ad11aliexp2/junsun_6.86B4.html>Junsun 6.86 ( 169.57 $)</a>
<a href=http://projectgold.ru/sserpxeila3/omga_brazilian_virgin_hair_body_wave_3bundles_50gpH4.html>Omga brazilian virgin hair body wave 3bundles 50gpiece t1b30 1b 3pcslot unprocessed brazilian body wave 7a human hair weaves ( 28.56 $)</a>
2016 New Skmei Brand Men LED Digital Military Watch, 50M Dive Swim Dress Sports Watches Fashion Outdoor Wristwatches ( 8.30 $)
<a href=http://projectgold.ru/ireizrof/gemini_link_striped_oblong_wool_scarflm.html>Gemini link striped oblong wool scarf ( 149.78 $) Tory Burch</a>
<a href=http://projectgold.ru/sserpxeila3/fashion_women_canvas_handbag_casual_big_tote_bag_cGC.html>Fashion women canvas handbag casual big tote bag cartoon cat appliques designer handbags sac a main bolsos mujer bolsa feminina ( 21.78 $)</a>
Pink Patent Leather Pump ( 170.00 $)
Gold Line Solid Woven Silk Tie ( 43.68 $)
Practical 433MHz RF Transmitter Receiver Module Link Kit for Learners to DIY ( $1.39 )


<a href=http://projectgold.ru/adsserpxeila.htm><img>http://projectgold.ru/img/adaliimg_e/284.jpg</img></a>
4863. Michaelduh
24.03.17
03:37
decent web site <a href=https://www.stamps-collector.com/>https://www.stamps-collector.com/</a>
4862. dyknich
24.03.17
03:31
vfinet http://levited.com generic levitra uk
4861. MichealLed
24.03.17
03:15
Добрый день Открылся свежий и востребованный сайт! Так что, добавляйте его в закладки и получайте новости первым http://antinob.ru/ - Антинуб ру отзывы о кинофильмах Антинуб ру отзывы о кинофильмах
4860. fdtK#mnbi
24.03.17
01:57
Girl + Boy + Man Videos Photos child pornography
Kinderpornografie

>
Links:1 >>> gg.gg/4evwt <<<
Links:2 >>> goo.gl/FvOLGb <<<
Links:3 >>> xfun.cc/3oy83 <<<
>
>
>
>
>
4859. ahoxwagataru
24.03.17
01:47
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
4858. quwovec
24.03.17
01:29
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
4857. aiajikum
24.03.17
01:25
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
4856. uweximisreeg
24.03.17
01:18
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
4855. ayidfugicuzes
24.03.17
01:05
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
4854. KievSr
24.03.17
00:46
Киева индивидуалки http://links.orthodoxworld.ru/aaaaik заказать
4853. oikjrvuh
24.03.17
00:26
snapping gains <a href="http://lotharn35.xyz">zbjc</a> lottery denser hooligans hlgh <a href=http://soenkekcy.xyz>ffitujrpa</a> gujjar percussion required http://enricoba8.xyz announcement people gimmie pla kylie
4852. Leonardhap
23.03.17
23:18
Я решила, что своему парню нужно достать коллекционную игру, но свободных денег не было и я обратилась <a href="https://goo.gl/EtgKh1">сюда</a>. Может и вам повезет! Оформление заняло 5 минут и сразу на карту
4851. Lexsandix
23.03.17
22:59
Как купить квартиру и не нарваться на правовые проблемы </h1> Приобретение отдельной квартиры — это очень ответственный и важный шаг в жизни каждого современного человека! Процесс поиска и приобретение фактически любой недвижимости неразрывно сопряжен с целой кучей юридических нюансов, необходимостью работать с очень крупными суммами денег. В этом материале мы постараемся дать вам несколько полезных рекомендаций относительно того, как приобрести себе жилье в Крыму и не потерять накопленные средства.

Процесс поиска и приобретения квартиры потребует от вас умения разбираться в сложных юридических проблемах. И если вы немного устали читать на сайтах и форумах про то, как <a href=http://statuskrym.ru>гурзуф крым купить квартиру</a> , то , возможно, настало время переложить тяжёлое бремя по подготовке и оформлению сделки на плечи грамотного агентства. Вопреки расхожему мнению, работа с агентами по поиску и приобретению недвижимости может обезопасить вас от большого количества трудностей. Специалисты своими силами проведут анализ рынка в указанном регионе и выберут для вас самые привлекательные варианты квартир. Так вы избавитесь от запутанной процедуры проверки юридической чистоты недвижимости и получения согласия на продажу объекта от всех хозяев. Очень часто вам достаточно будет лишь рассмотреть найденные квартиры, определить самую лучшую, а затем изучить и подписать документы.

Реальная жизнь показывает, что агентства отсеивают практически все «неблагополучные» варианты квартир и риски нарваться на судебный иск от внезапно появившегося старого собственника в этом случае намного ниже, чем при самостоятельном заключении сделки. Если вы заинтересовались недвижимостью в Крыму, то загляните на портал statuskrym.ru
4850. CraigSap
23.03.17
22:56
http://volvopremium.ru/ <a href=volvoppremium.ru>volvopremium.ru</a>
4849. Eugeniynew
23.03.17
19:26
Ночью анализировал данные инет, и к своему удивлению увидел четкий вебсайт. А вот и он: <a href=https://kichenaid.ru>https://kichenaid.ru</a> . Для моих близких данный вебсайт явился весьма важным. До свидания!
4848. Smwfug
23.03.17
19:02
gbadw <a href= http://levited.com >no prescription buy levitra online</a> many hours generic levitra
4847. Robertcam
23.03.17
18:57
<li><a href="http://educationalpolicy.info/best-personal-essays/essay-homeless-person.html">Essay homeless person</a></li>
<li><a href="http://educationalpolicy.info/buy-dissertation/naco-dissertation-grant.html">Naco dissertation grant</a></li>
<li><a href="http://educationalpolicy.info/custom-essay-meister/porfile-essay-subject.html">Porfile essay subject</a></li>
<li><a href="http://educationalpolicy.info/essay-writing-services-uk/fate-essay.html">Fate essay</a></li>
<li><a href="http://educationalpolicy.info/service-writer/freelance-writer.html">Freelance writer</a></li>


<a href=http://educationalpolicy.info/best-powerpoint-presentation/presenting-speech.html>Presenting speech</a>
<a href=http://educationalpolicy.info/custom-essay-meister/essay-free-prejudice-pride.html>Essay free prejudice pride</a>
<a href=http://educationalpolicy.info/do-my-essay/essays-for-university-of-michigan.html>Essays for university of michigan</a>
<a href=http://educationalpolicy.info/essay-writing-services-uk/tom-essay.html>Tom essay</a>
<a href=http://educationalpolicy.info/best-personal-essays/2002-ap-psychology-essay.html>2002 ap psychology essay</a>


http://educationalpolicy.info/best-essay-writing-service/sample-med-school-application-essays.html
http://educationalpolicy.info/buy-research-papers-online/student-research-proposal.html
http://educationalpolicy.info/do-my-essay/essay-on-kite-runner-redemption.html
http://educationalpolicy.info/buy-dissertation/pacifica-dissertations.html
http://educationalpolicy.info/buy-research-papers/good-beginning-sentences-for-research-papers.html
4846. Thomaswah
23.03.17
17:45
http://9790099.ru/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 - видео для взлорслых ролики
http://4todakak.ru/konchil-vnutr/vstavil-v-chlen-shtyr - вставил в член штырь
http://8x86.ru/volosatye/v-glotke-xuj - в глотке хуй

<a href="http://9yardoff.ru/gruppovoj-seks/svetu-bukinu-vyebli-na-semkax">свету букину выебли на съемках</a>
<a href="http://alekstar.ru/gruppovoj-seks/chastnoe-seks-video-leny-berkovoj">частное секс видео лены берковой</a>
<a href="http://ademikids.ru/lesbiyanki/devki-lesbiyanki-russkie">девки лесбиянки русские</a>
4845. ThomasMop
23.03.17
15:16
Информация которая вас интересует тут <a href=http://soldierweapons.ru/newsi/>http://soldierweapons.ru/newsi/</a> и если хотите написать шнягу какую то, то лучше не пишите.
4844. rbknich
23.03.17
12:55
bpaperm http://levited.com buy levitra viagra
4843. Pregabalin 150 mg 489
23.03.17
12:48
Pregabalin 150mg
Pregabalin (marque appoint "Lyrics") <a href="http://pregabalin150mg.top/pregabalin-generic/open-conformation-pregabalin.php">open conformation pregabalin</a> - antiepileptic soporific, a unoriginal of gamma-aminobutyric acid. In counting up, it is owed and is unbigoted of also in behalf of the duration of neuropathic suffering, and appetite tangle anxiolytic (anti-anxiety) effects in its industriousness develops like sole possessed, almost identical to the au fond of benzodiazepines, which gives him an advantage during other anti-anxiety medications. Studies also staged its effectiveness after the treatment of lingering suffering associated with diseases such as fibromyalgia and spinal procession injury.
Pregabalin is included in the http://pregabalin150mg.top record of judgemental and elementary medicines
4842. janicegekhl85
23.03.17
12:10
<b>XiaoMi Mi5 32GB ROM 4G Smartphone ( 259.99 $)</b>
<a href=http://projectgold.ru/tsebraegamd1/xiaomi_mi5_32gb_rom_4g_smartphoneem.html><img>http://projectgold.ru/tsebraegamd1/image/xiaomi_mi5_32gb_rom_4g_smartphoneem.jpg</img></a>
<i>XiaoMi Mi5 32GB ROM 4G Smartphone ...
Brand:Xiaomi;
Type:4G Smartphone;
OS:MIUI 8;
Service Provide:Unlocked;
Language:Indonesian, Malay, German, English, Spanish, French, Polish, Portuguese, Romanian, Vietnamese, Turkish, Czech, Russian, Hindi, Thai, Arabic, Persian, Hebrew, Korean, Simplified/TraditionalChinese as;
SIM Card Slot:Dual SIM,Dual...</i>
<a href=http://projectgold.ru/tsebraegamd1/xiaomi_mi5_32gb_rom_4g_smartphoneem.html><img>http://projectgold.ru/buy.png</img></a>


<b>READ MORE</b>
TOKUYI TO-EPD Apple Style Red Wine Electric Decanter Pump Home Bar Gadgets 13.59$
UCANBE Brand Professional 15 Color Concealer 15 colors Facial Face Cream Care Camouflage Makeup base Palettes Cosmetic ( 2.39 $)
Multicolor Geometric Silk Long Scarf ( 52.78 $)
ALE 2016 Winter thermal fleece clothes cycling jersey bib pants MTB bicycle wear set ropa maillot ciclismo ( 55.79 $)
<a href=http://projectgold.ru/sserpxeila3/8a_grade_peruvian_virgin_hair_with_closure_3bundleLR.html>8a grade peruvian virgin hair with closure 3bundles peruvian body wave with closure cheap human hair with closure peruvian hair ( 66.67 $)</a>
<a href=http://projectgold.ru/sserpxeila2/Ross_Pretty_Hair_bundles_Quality_peruvian_virgin_hCa.html>Ross Pretty Hair bundles Quality peruvian virgin hair straight 3pcs peruvian straight virgin hair weave Wholesale Price Sale ( 71.00 $)</a>
2016 fitness women running tights sports push-up elastic sport pants women fitness women sport trousers running pants gym ( 24.99 $)
18 20 22 24mm 2016 Wholesale New Men Women 316L Stainless Steel Silver Brushed Matt 3mm Tang Tongue Pin Watch Buckle in Strap ( 1.99 $)
<a href=http://aridasarip.ru/daonealiari/bluetooth_handsfree_bluetooth_speakerphone_wireles9B.html>Bluetooth handsfree bluetooth speakerphone wireless phone auto car kit with car charger a2dp support voice call ( 23.99 $)</a>
Mid urban black leather mens sneaker ( 148.28 $) D Acquasparta
Cheap short 100 human hair wigs straight brazilian virgin hair wigs with baby hair glueless full lace wigs human hair bob wigs ( 133.00 $)
<a href=http://projectgold.ru/tsebraeg/tenfifteen_qw09_3g_smartwatch_phone-42.12_uw.html>Tenfifteen QW09 3G Smartwatch Phone-42.12 $</a>
Portia large cement saffiano leather shoulder bag ( 280.84 $) Michael Kors
<a href=http://projectgold.ru/ad11aliexp/2016_Newest_Summer_Style_Sexy_V_neck_Denim_Mini_Dr0D.html>2016 Newest Summer Style Sexy V neck Denim Mini Dresses 22675 Women Button Down Sleeveless Casual OL Dress Vestito Da Estate ( 20.36 $)</a>
Elephone Q 3G Smartphone-69.99 $


<a href=http://projectgold.ru/adsserpxeila.htm><img>http://projectgold.ru/img/adaliimg_e/134bb.jpg</img></a>
4841. AlexaKn
23.03.17
11:23
Коммерческой недвижимостью называют любой участок земли, который может приносить собственнику деньги прямым либо косвенным образом. Зачастую это квартиры расположенные на первых этажах многоквартирных домов, отдельные помещения, склады и прочее. Любое коммерческое земельный участок приносит доход своему бенефициару. К слову, обязательно посетите твиттер [url=https://twitter.com/rikard_ru]https://twitter.com/rikard_ru[/url], на котором вы узнаете много информации про [url=https://twitter.com/rikard_ru]аренда помещений под бытовые услуги, металлоремонт[/url] а, также узнаете множество другой полезной информации.

Помещения бывают:

1. Торговые. Очень хороший вид дохода для тех, кто решился сдать в аренду такой род коммерческой недвижимости. Торговый бизнес – это постоянный, приносящий ренту, процесс. Торговый бизнес всегда будет актуальна, а также иметь свойство пользоваться большим спросом. Торговые павильоны, центры, шатры и другое, из себя представляют такие коммерческие объекты, на которые потребность увеличивается с каждым годом.

2. Складские. К такому типу недвижимости характерны складские помещения.

3. Производственные. В таких помещениях производят определенную продукцию. Скажем, завод, цеха, относящиеся к ним помещения, склады, прилегающая к ним территория. В большинстве случаев к таким объектам возможно отнести промышленные заводы. Такая недвижимость откровенно говоря выгодна для своего владельца, ведь рента от нее очень хорошая.

4. Офисные. Офисы – ещё один очень распространенный вид коммерческой площади. На сегодняшний день предпринимателей становится с каждым днем больше. Также идет развитие малого бизнеса, открытие новых точек, расширение различных компаний. Все это требуется разместить на специальных площадях. Недвижимость такого рода, на данном этапе времени, подорожала. Ежегодно возводятся все новые и новые офисные здания. Постоянность и стабильность в получении дохода с аренды помещений такого рода гарантирована.

Чтобы грамотно подойти к делу и сдать в аренду недвижимость такого вида, надо учесть следующие пункты:

- Расположение. Ценовая политика зависит от того, в каком районе находится площадь.

- Подъездные пути и разгрузочные площадки. Желательно чтобы поблизости них было отведено больше места.

- Необходимое оборудование. Хорошо, если на складе уже установлено все необходимое. Если же ничего нет, должна быть возможность в установке специального оборудования.

Коммерческая недвижимость – это обязательный элемент в ведении любого бизнеса. Такие объекты во все дни будут пользоваться спросом. В настоящее время каждый бизнесмен может найти для себя такой объект, который будет удовлетворять всем его требованиям, а также способствовать процветанию бизнеса.
4840. Anthonyevats
23.03.17
10:34
Рельефная текстура не которых плиток имитирует лепнину alias резьбу по дереву. Фактурная вид потолка http://www.liveinternet.ru/users/5719925/post410000045/ способна придать помещению неповторимый вид. Сочетание разных текстур создает непрерывный фигура по всему потолка геометрическая строй — дополнительный действие перспективы, сколько наверняка заинтересует тех, который недоволен высотой своих комнат.
4839. Odkfug
23.03.17
09:38
nwhoseb <a href= http://levited.com >order levitra without prescription buy generic</a> buy levitra ontario
4838. qlknich
23.03.17
07:10
kbehindm http://levited.com generic levitra soft tabs
4837. Bennykax
23.03.17
06:44
wh0cd573724 [url=http://lasix365.us.com/]Buy Lasix[/url]
4836. Clomiphene 50 mg 83089
23.03.17
06:26
Clomiphene 50 mg
Clomifene, also known as clomiphene, <a href="http://clomiphene50mg.cu.cc/clomiphene-50mg/clomiphene-citrate-and-pregnancy.php">clomiphene citrate and pregnancy</a> is a medication cast-off to doctor infertility in women who do not ovulate. This includes those who suffer with polycystic ovary syndrome. Make use of results in a greater gamble a accidentally of twins. It is infatuated nearby door before a day.
Clomifene is fruitful in those who are infertile due to anovulation or oligoovulation Exhibit is lacking against the put to use of clomifene in those who are barren without a known reason. In such cases, studies be struck by observed a clinical pregnancy class 5.6% per return with clomifene treatment vs. 1.3%–4.2% per round without treatment
Clomifene has also been old with other assisted reproductive technology to multiply prosperity rates of these other modalities
Proper timing of the drug is important; it should be charmed starting on nearly the fifth hour of the cycle, and there should be innumerable intercourse.
4835. Alfredgek
23.03.17
06:17
wh0cd222110 [url=http://buy-cymbalta.com/]buy cymbalta[/url]
4834. Bennykax
23.03.17
06:08
wh0cd541754 [url=http://alesse247.club/]Alesse[/url]
4833. EugeneThymn
23.03.17
06:06
wh0cd7431 [url=http://wellbutrinxl.us.com/]Wellbutrin XL[/url]
4832. TracyDap
23.03.17
05:49
wh0cd957315 [url=http://omnicef247.club/]Omnicef[/url]
4831. CharlesEnlaf
23.03.17
05:43
wh0cd628573 [url=http://tadacip2015.us/]tadacip[/url] [url=http://lasix500.top/]buy lasix 40 mg[/url] [url=http://buyerythromycin500.top/]erythromycin[/url]
4830. Aarondib
23.03.17
05:37
wh0cd605700 [url=http://genericvaltrex.review/]valtrex[/url] [url=http://buyprednisone2016.top/]prednisone[/url] [url=http://buykamagra7.top/]kamagra[/url] [url=http://buymedrol365.us/]medrol[/url]
4829. Bennykax
23.03.17
05:32
wh0cd509789 [url=http://amoxicillin-2.top/]penicillin amoxicillin[/url] [url=http://buylipitor6.top/]lipitor generic cost[/url] [url=http://buyfurosemide75.top/]where to buy furosemide[/url] [url=http://buyadvair25.top/]advair[/url] [url=http://buyproscar11.us/]proscar[/url]
4828. Michaelstove
23.03.17
05:29
wh0cd477825 [url=http://femaleviagra.click/]buy female viagra[/url]
4827. EugeneThymn
23.03.17
05:17
wh0cd989305 [url=http://prazosin.top/]Buy Prazosin[/url]
4826. CharlesEnlaf
23.03.17
04:55
wh0cd596608 [url=http://clomid.mom/]clomid[/url]
4825. Bennykax
23.03.17
04:52
wh0cd477824 [url=http://buyrevia12.us/]buy revia[/url] [url=http://buydiflucan1.top/]generic for diflucan[/url] [url=http://zoloft2015.top/]zoloft[/url] [url=http://doxycycline6.us/]doxycycline[/url] [url=http://buyalbendazole75.top/]buy albendazole[/url]
4824. TracyDap
23.03.17
04:40
wh0cd925346 [url=http://malegradxt.top/]malegra dxt[/url]
4823. ventolin inhaler
23.03.17
04:39
Albuterol HFA is the prescription of inhaled drug that is used to treat or prevent the age of four or more human bronchial reversible obstructive pulmonary disease. <a href=" http://ventolininhaler.us.com/ ">albuterol inhaler</a>, bronchospasm (EIB) for up to 4 years of age or older. administration to a patient. Ventolin HFA is not known whether it is safe and effective in less than 4 years of age.
4822. Alfredgek
23.03.17
04:29
wh0cd190140 [url=http://alesse247.club/]generic alesse[/url]
4821. Aarondib
23.03.17
04:26
wh0cd573735 [url=http://augmentin.us.com/]Generic Augmentin[/url]
4820. Michaelstove
23.03.17
04:17
wh0cd445860 [url=http://quibront.top/]quibron-t[/url]
4819. Vdqfug
23.03.17
04:12
bman'st <a href= http://levited.com >generic levitra buy online</a> canadian generic levitra
4818. Bennykax
23.03.17
04:05
wh0cd445859 [url=http://clonidine247.us.com/]Clonidine No Rx[/url] [url=http://buytrazodone.us.com/]trazodone no script needed[/url]
4817. CharlesEnlaf
23.03.17
03:58
wh0cd564641 [url=http://buyavodart3.top/]avodart 0.5 mg[/url] [url=http://buystromectol-2016.top/]stromectol buy[/url] [url=http://buyviagrasoft4.us/]buy viagra soft tabs[/url] [url=http://buylisinopril247.us/]buy lisinopril[/url]
4816. EugeneThymn
23.03.17
03:55
wh0cd957340 [url=http://baclofen10mg.review/]homepage[/url] [url=http://buydiclofenac-6.top/]diclofenac[/url] [url=http://buyallopurinol7.top/]allopurinol[/url] [url=http://buytadalafil8.us/]tadalafil[/url]
4815. Alfredgek
23.03.17
03:49
wh0cd158175 [url=http://bentylantispasmodic.us.com/]bentyl antispasmodic[/url] [url=http://buytenormin.us.com/]tenormin without prescription[/url] [url=http://furosemide2017.us.com/]furosemide without a prescription[/url]
4814. Prostitutkior
23.03.17
03:36
Проститутки с видео на час
4813. Bennykax
23.03.17
03:16
wh0cd413894 [url=http://chloramphenicol.top/]chloramphenicol acetyltransferase[/url]
4812. Frankflelm
23.03.17
03:16
Большая колекция и рецензий [url=http://adrestyt.ru/]отзывы фильм BDRip 720[/url] на нашем сайте. Всех ждём на лучшем ресурсе
4811. Aarondib
23.03.17
03:12
wh0cd541770 [url=http://suprax.us.com/]generic suprax[/url] [url=http://viagracoupons.us.com/]viagra coupons[/url]
4810. KennethGaise
23.03.17
03:04
SurfEarner

[img]https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=a550aaf4b43cc85ece66dabfb48ff7ae-l&n=13[/img]

Привет!
Хочу предложить довольно необычный способ получение дохода.
Просто установите безопасное расширение на своем браузере.

Получайте пассивный доход зарабатывая не плохие денежные средства на своем браузере.
Достаточно установить и запустить расширение которое абсолютно не будет вам мешать.
Просто пользуйтесь интернетом по своему усмотрению, а SurfEarner будет за это начислять ежедневно деньги.
Конечно суммы мизерные , но с ростом рейтинга пассивный заработок будет достаточно быстро увеличиваться.
Но главное эти деньги начисляются без вашего участия.
Если вам интересно узнать о таком довольно привлекательном виде зарабатывание денег то посетите сайт http://surfearner.me/158596 , где получите более подробную информацию.
4809. CharlesEnlaf
23.03.17
03:03
wh0cd532676 [url=http://propecia911.top/]finasteride prostate[/url] [url=http://buyadvair25.top/]advair[/url] [url=http://cialis7.us/]cialis[/url] [url=http://buybaclofen3.top/]baclofen buy online[/url] [url=http://buysuhagra911.us/]buy suhagra[/url]
4808. TracyDap
23.03.17
02:55
wh0cd893381 [url=http://zestoretic.us/]zestoretic[/url]
4807. Alfredgek
23.03.17
02:44
wh0cd126208 [url=http://buyelimite-1.top/]buy elimite[/url] [url=http://buycitalopram12.us/]buy citalopram[/url] [url=http://buyprovera2010.us/]generic provera[/url]
4806. Pregabalin 150 mg 340
23.03.17
02:40
Pregabalin 150mg
Pregabalin (marque luminary "Lyrics") <a href="http://pregabalin150mg.top/pregabalin-generic/pregabalin-lyrica-dosage-for-nerve.php">pregabalin lyrica dosage for nerve</a> - antiepileptic soporific, a old of gamma-aminobutyric acid. In to boot, it is utilitarian and is forbearing of as neuropathic affliction, and sting squabble anxiolytic (anti-anxiety) effects in its observance develops like blazes, scarcely twin to the outcome of benzodiazepines, which gives him an perception start all finished with other anti-anxiety medications. Studies also hazard on its effectiveness for the treatment of inveterate pang associated with diseases such as fibromyalgia and spinal line injury.
Pregabalin is included in the pregabalin150mg.top douceur of decisive and requisite medicines
4805. Bennykax
23.03.17
02:34
wh0cd381927 [url=http://buyavodart4.us/]online avodart without prescription[/url] [url=http://buynolvadex911.top/]buy nolvadex[/url] [url=http://buypropranolol11.us/]propranolol purchase online[/url] [url=http://buycrestor2016.top/]crestor[/url] [url=http://cephalexin1.top/]cephalexin[/url]
4804. Michaelstove
23.03.17
02:18
wh0cd413895 [url=http://flagyl2011.top/]flagyl[/url] [url=http://abilify6.us/]abilify[/url] [url=http://provera5.top/]where to buy provera[/url] [url=http://buyindocin25.top/]indocin 50 mg tablets[/url]
4803. EugeneThymn
23.03.17
02:10
wh0cd925373 [url=http://atenolol8.top/]atenolol[/url] [url=http://hydrochlorothiazide25mg.review/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://buyprovera2010.us/]buy provera[/url] [url=http://buycitalopram12.us/]buy citalopram online[/url]
4802. CharlesEnlaf
23.03.17
02:05
wh0cd500711 [url=http://prednisone10mg.us.com/]prednisone online[/url] [url=http://nexium2017.us.com/]cheap nexium[/url]
4801. Alfredgek
23.03.17
01:57
wh0cd94239 [url=http://lotrisone.us/]lotrisone[/url]
4800. Bennykax
23.03.17
01:52
wh0cd349962 [url=http://cialisfordailyuse.us.com/]buy cialis[/url]
4799. Aarondib
23.03.17
01:51
wh0cd509802 [url=http://tenormin20.top/]generic for tenormin[/url] [url=http://buycitalopram2017.us/]citalopram[/url] [url=http://buyamoxil2017.us/]amoxil[/url]
4798. Yulianna Belly Dance beK95
23.03.17
01:47
Hello everybody I'm Yulianna Voronina I professianal belly dancer and choreograph watch my video in Youtube (belly ball Tremble)

Preposterous belly gambol video Yulianna Voronina shi is Wonderful dancer from Ukraine

Belly Dancer Yulianna Voronina : Hi i am Yulianna Voronina and i am a belly dancer.
Belly dancer by time and belly dancer on night.
I am 27 years of majority and prepare been a belly dancer in the direction of over 13 years.
I am also a masterly belly dancer teacher and travelling worldwide to administration workshops to teach people bellydancing.
As a qualified belly dancer, schoolteacher and prizewinner dancer (i be struck by won many awards) i tenderness id grab the experience to dole out with you my videos of myself bellydancing.
Fancy my shows and dont forget to subscribe to my channel inasmuch as upcoming belly shindy videos from me. Updated on a hourly underpinning

Cheer me in sexual number
• <a href=http://www.facebook.com/voroninayulianna/>Facebook Certified Page</a>

• <a href=http://www.instagram.com/yulianna_voronina/>Instagram</a>

• <a href=http://www.periscope.tv/yulianna_voronina/1YqKDDVzpbLKV>Periscope</a>


More my video Bellydance in my youtube
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=1r1E-zl4sW4>belly dance</a>
4797. TracyDap
23.03.17
01:39
wh0cd861416 [url=http://buyvermox250.top/]buy vermox[/url] [url=http://buyfurosemide100.us/]furosemide[/url] [url=http://augmentinantibiotic.club/]augmentin tablets[/url]
4796. EugeneThymn
23.03.17
01:10
wh0cd893405 [url=http://viagrasoft75.top/]view website[/url] [url=http://azithromycin8.us/]buying azithromycin[/url] [url=http://metformin500mg.review/]metformin prescription[/url]
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1339